Inrikes

Iraksolidaritet: När tar SVT sitt ansvar?

Inrikes

Var finns den grävande journalistiken om Fallujas barn? När får vi se åtminstone BBC:s reportage i SVT?
Det frågar Iraksolidaritet, som hänvisar till nya larmrapporter om missbildningar i Falluja.
Missbildningar hos nyfödda är elva gånger högre i Falluja än normalt. Det visar en nyligen publicerad studie i Journal of Environmental Research and Public Health.
– Femton procent av de 547 barn som föddes i maj månad hade allvarliga missbildningar. Under samma period föddes elva procent av barnen före vecka 30 och 14 procent av graviditeterna ledde till missfall, säger Dr Samira Abdul Ghani, barnläkare vid Falluja allmänna sjukhus, till The Guardian.
I studien menar man att det råder en missbildningsepidemi.
”Genetiska skador kan ha förorsakats av de vapensystem USA använde mot staden för sex år sedan”, konstaterar den nya studien.

Fokus ligger på USA:s användning av utarmat uran under de två stora angreppen mot Falluja 2004.
Samordnare för den oberoende forskningen är The Cancer and Birth Defects Foundation. Iraksolidaritets Fallujainsamling har nu bidragit med 40 000 kronor till denna forskning.
Även WHO ska genomföra en undersökning. Det finns dock farhågor att undersökningen inte blir objektiv, enligt Iraksolidaritet.
WHO:s nu pensionerade strålningsexpert, Keith Baverstock, hävdar i British Medical Journal i november 2006, att ”forskning som visade en cancerframkallande effekt medvetet hemlighölls”.
I juli visade en studie att antalet pojkar födda i staden i förhållande till antalet flickor efter USA:s invasion hade minskat med 15 procent, ett tecken på allvarlig genetisk skada, skriver Iraksolidaritet.

    Inrikes