Inrikes

Krönika

Ja, det behövs en flygskatt

Det kan bli klurigt att bedriva turistverksamhet om sådant som är unikt för trakten, som snöiga vintrar och rennäring, utplånas.

Inrikes

Några veckor innan jul meddelade klimatminister Isabella Lövin att regeringen kommer att föreslå en flygskatt. Förslaget har kritiserats för att vara för mesigt. Supermiljöbloggen uppmärksammade till exempel att flygskatten borde vara mångdubbelt högre om flyget skulle beskattas lika mycket som andra trafikslag.
Sedan fanns den andra sidan av kritiken. Den där man kunde få intrycket att hela Sverige stannar med en flygskatt. Ishotellets grundare Yngve Bergqvist larmade tillsammans med Svenskt Näringsliv om att hans verksamhet, ja hela Kirunatrakten, hotas av en flygskatt.
Visst hade man kunnat tänka sig en mer differentierad skatt för just inrikesflyget. Att flyga mellan exempelvis Stockholm och Sundsvall, där det går nästan lika snabbt med tåget, borde kunna beskattas hårdare än sträckor där flyg innebär en verklig skillnad i tid. Men låt oss begrunda de övriga argumenten: Ett dubbelrum på ishotellet börjar på 2 000 kronor per natt och kan kosta upp till 9 000 kronor. De som semestrar där har råd att betala en öl och en påse chips mer för sin flygresa. Och när klimatförändringarna riskerar slå särskilt hårt mot Norrbotten är det konstigt att just företagare därifrån protesterar mot flygskatten. Det kan bli klurigt att bedriva turistverksamhet om sådant som är unikt för trakten, som snöiga vintrar och rennäring, utplånas. Eller om midnattsolen skyms av skyfall.

Jag åker själv till Kiruna minst en gång per år. Då brukar jag försöka att ta tåget. Trots att flyg tar tre timmar från dörr till dörr och tåg över 16 timmar. Inte alltid ska erkännas, men jag har en ambition att åka tåg så ofta som möjligt, just för klimatets skull. För mig känns det inte särskilt upprörande att betala 80 kronor mer för min flygbiljett när jag väl flyger. Jag tycker det är mer upprörande att flyget Kiruna-Stockholm ibland är billigare än tåget.
Tåg är inte så dumt heller. Jag brukar betrakta det som en minisemester där jag kan läsa, sticka och sova så mycket jag vill. Att sitta i restaurangvagnen ljusa sommarkvällar och se hur landskapet långsamt förändras är vackert. Om man ska satsa på turism, varför inte satsa på riktigt billig och lättillgänglig tågtrafik? Det skulle dessutom vara mer rättvist då fler skulle ha råd med det.
Framför allt kan en flygskatt som går till att bygga ut tåget fungera som ett styrmedel. Jag känner till exempel de som arbetar som konsulter. När de reser i tjänsten vill deras kunder att de tar flyget, även när tåg bara skulle ta någon timme längre. Tåget kan helt enkelt inte priskonkurrera.

Det handlar alltså inte om privatpersoner med knackig ekonomi. Det handlar om företag och institutioner som skulle kunna betala för en eller två extra restimmar, men som väljer det billigaste alternativet. Om tåget på sikt blir billigare och bättre finns mer incitament att välja det. På samma sätt skulle vi som vill göra rätt när vi reser och är beredda att offra lite bekvämlighet för det belönas med billigare resor och bättre avgångar, i stället som nu närmast bestraffas.
Flyget står för ungefär tio procent av Sveriges klimatutsläpp. Många länder har redan flygskatt. Det nuvarande förslaget på flygskatt är inte tillräckligt, men i alla fall en början.

    Inrikes