Inrikes

”Jag gjorde ingen åsiktslista”

– Jag har alltid betraktat en kommunist som kommunist och då är jag du och kamrat med den personen oavsett vilket land han eller hon kommer ifrån, säger Urban Karlsson.

– Jag har aldrig lämnat över någon lista till DDR. Men det ingick i mitt uppdrag att ge en beskrivning av läget i VPK.
Det säger Urban Karlsson om uppgifterna i SVT:s Uppdrag granskning.

Inrikes

I SVT:s Uppdrag granskning framgår att DDR mottog en förteckning över VPK:are som var negativa till DDR. Urban Karlsson var då VPK:s internationelle sekreterare.
I Uppdrag granskning visar Janne Josefsson en lista som du ska ha sammanställt över partikamratrs inställning till DDR.
– Jag har aldrig gjort nån sådan lista. Det finns ingen lista gjord.
Men vad är det då för lista som Janne Josefsson fått tag ifrån DDR?
– Det är väl från nån rapport som de har skickat från ambassaden. I samband med att vi förberedde Berlinkonferensen fördes diskussioner. Värdland för konferensen var DDR och partiet som skötte det hela var SED. Jag betraktar SED som ett broderparti. Alla visste att det var delade uppfattningar inom VPK om vi skulle vara med i konferensen eller inte.
Så listan var ett resultat av de muntliga uppgifter du gav DDR:s ambassad?
– Det är väl en riktig beskrivning att jag talade om hur stämningarna var i partiet inför konfensen. Jag hade den uppgiften att jag skulle ha kontakt med partierna i socialistiska länder.
Var det också din uppgift att lämna ut partikamraters ståndpunkter till DDR:s representant?
– Det är väl diskutabelt men det var inga hemligheter jag lämnade ut.

Uppgifterna i Uppdrag granskning har väckt häftiga reaktioner inom vänsterpartiet, om förräderi och annat. Vad har du att säga om det?
– Jag har aldrig gjort någon sådan lista. Det var mitt uppdrag att hålla de kontakterna med SED:s representant.
– De olika uppfattningarna i partiet ledde till att jag fick lämna partistyrelsen 1978 eftersom min uppfattning var i minoritet. Det här var en partistrid. Som 1976 ledde till att ett nytt parti bildades och det ville inte jag medverka till.
– Jag har alltid varit internationalist. Jag har alltid betraktat en kommunist som kommunist och då är jag du och kamrat med den personen oavsett vilket land han eller hon kommer ifrån. Det är min grundinställning. Jag är uppfostrad med begreppet Broderparti och jag hade deltagit i mycket internationellt solidaritetsarete genom åren.
För Lars Werner, ordförande för VPK/Vänsterpartiet 1975–1993, gör det ingen skillnad om Urban Karlsson överlämnade en lista eller enbart muntliga beskrivningar. Han talar om svek.
– Josefsson viftade med en lista men om det är Urban Karlsson som skrivit den vet inte jag. I sak gör det ingen skillnad. Jag utgick ifrån att vad som sas på ambassaden rapporterades alltid vidare till partiet i DDR, SED. Ge en bild av läget i partiet kan man ju göra på flera sätt, men att göra värderingar av människor man sitter tillsammans med i partiledningen kan inte vara hans uppgift. Det är okamratligt.
– Att han skulle haft i uppdrag att lämna ut personuppgifter är fullständigt främmade, det behöver det inte tas något beslut om ens. Man sitter inte och lämnar ut partikamrater på möten. Såna diskussioner ska man inte föra med några, allra minst SED.

    Inrikes