Opinion

Jämlikhetsreformer – inte signalpolitik

Gita Nabavi. Foto: Feministiskt Initiativ

Gita Nabavi, partiledare Feministiskt initiativ, skriver om valkompasser, jämlikhetsreformer och socialdemokratins skeva självbild.

Opinion


TT:s valkompass, framtagen av bland annat forskare vid Stockholms universitet, skapar huvudbry, särskilt för socialdemokratiska opinionsbildare och politiker. Det verkar vara svårt att få ”rätt” resultat. Aftonbladets Anders Lindberg menar (i Aftonbladet 26/4, 2018) att symbolfrågorna dominerar, vilket missgynnar Moderaterna och Socialdemokraterna;

”Den som tycker sänkt skattetryck eller utbyggd välfärdsstat är de viktigaste politiska frågorna får problem att passa i mallen. Trots att de två partier som profilerar sig på detta samlar halva väljarkåren.”

Visst kan TT:s valkompass kritiseras. Liksom Lindberg saknar jag flera viktiga välfärdsfrågor. Men hade det verkligen hade gynnat S om dessa frågor fanns med? S var en gång drivande i att bygga och utveckla välfärdsstaten, men det är nu många decennier sedan.

Lindberg skriver i sin ledartext att valkompasser tenderar att gynna ”små arga partier” som Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ. Till att börja med kan det påpekas att SD är ett stort argt parti och att Fi är ett litet fredsälskande parti – kärlek som drivkraft är inte bara en slogan. Det märks både i politiken och i statistiken över reaktioner i interaktioner i sociala medier. Hat och hån står mot hjärtan och hurrarop. Inte för att inte vrede också kan vara motiverad och viktig, men ilska behöver inte kanaliseras i hat

Vår vision är ett jämställt, jämlikt och ekologiskt hållbart samhälle som säkrar allas rätt att ta plats. Vi strävar efter en stark generell välfärd som vi uppnår genom en omfördelning av resurser och makt. Vi vet att vi har väljarna med oss i många av våra profilfrågor, men förstår att alla kanske inte känner till vår politik än.

Till exempel att vi är det parti som har högst klimatambitioner, att vi vill reformera pensionssystemet och höja garantipensionen, att vi vill utplåna den värderingsmässiga lönediskrimineringen av kvinnokodade sektorer, kraftigt utöka antalet vårdplatser och stärka förlossningsvård, äldrevård och psykiatri. Att vi vill sänka arbetstiden med bibehållen lön, säkerställa rätten till bostad och införa avgiftsfri kollektivtrafik.

Det handlar alltså om stora modiga jämlikhets- och jämställdhetsreformer, inte om symbolfrågor eller små ilskna utbrott. Det är konkret, solidarisk och genomtänkt politik, med starkt stöd i forskning om vad som minskar otrygghet, social utsatthet och kriminalitet. Det handlar om konkreta och konstruktiva förslag på hur vi ska uppnå överenskomna klimatmål och komma tillrätta med vår tid stora ödesfråga, klimatet.

Studier visar återkommande att ökad jämlikhet är en viktig fråga för svenska väljare. Fyra av fem svenskar anser att ojämlikheten är för stor i Sverige, och nästan lika många att jämlika samhällen är bättre samhällen, enligt en undersökning av Novus från förra året. Ändå ökar ojämlikheten, oavsett färg på regeringen. Dessutom i en högre takt i Sverige än i andra länder. De stora partierna är inte i takt med väljarna.

Att SVT däremot valt att inte inkludera Fi i sin nationella valkompass denna gång kanske kan dämpa oron hos Lindberg.

Veronica Palm är en av många socialdemokrater som i TT:s valkompass fått resultatet Fi, men som bedyrar i sociala medier att hon ändå redan bestämt sig. Alla har självklart rätt att rösta som de vill, oavsett om det är av politisk övertygelse, stödröstande, lojalitet eller andra skäl. Det jag hoppas är bara att fler vill göra ett informerat val, med kunskap om den konkreta politiken.

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

    Opinion