Krönika

JEFTA handlar inte om tullar – utan om demokrati

De europeiska handelsavtalen förhandlas i hemlighet och flyttar makt från folket till företagen. Stellan Hermansson ser ännu ett förslag som egentligen inte handlar om handel.

Krönika

 

Akronym. Svenska akademins ordlista förklarar ordet: ”en förkortning som består av initialer”. Akademin kunde ha lagt till: Europeiska Unionens handelsavtal är exempel på akronymer: TTIP, CETA, EPA, Mercosur och nu JEFTA.

”The Japan EU Free Trade Agreement” förkortas JEFTA och är ett av de handelsavtal som EU förhandlar. I princip är man redan överens med Japan. Men beslut kommer att dröja till i sommar då EU-parlamentet ska säga ja eller nej.

Också denna akronym till handelsavtal är, liksom de tidigare, en studie i hemliga förhandlingar och ”hysch hysch”. Gigantiska beslut förhandlas bakom lyckta dörrar, utan insyn för medborgare och media. Men till sist läcker det någonstans.

Det är annat för storföretagen. För JEFTA är ett beställningsjobb från de transnationella företagen. EU-kommissionen har i vanlig ordning sett till att leverera det som lobbyisterna, som kommissionen kallar ”rådgivare”, har beställt.

I JEFTA finns, liksom i TTIP- och CETA-avtalet (med USA respektive Kanada), regeln om ”regulativt samarbete” med. Det handlar om hur storföretagen ska ha företräde till nya lagförslag. ”Regulativt samarbete” innebär alltså att företagen först av alla ska få påverka lagförslag, om till exempel arbetsrätt, miljö och hälsa. Och vad kommer företagen undersöka? Jo, om lagförslagen skulle påverka deras vinster negativt. När företagen sagt sitt så kan parlamenten få diskutera förslagen. Om förslagen då finns kvar.

Många i Sverige tror att internationella handelsavtal är så krångliga att man inte orkar bry sig.

JEFTA, liksom de andra handelsavtalen, riskerar alltså att inskränka demokratin och försvaga grundläggande regelverk som vi kämpat för att få på plats, som arbetsrätt, miljöskydd och konsumenträttigheter.

Många i Sverige tror att internationella handelsavtal är så krångliga att man inte orkar bry sig. Men egentligen är det inte så. Det handlar bara om att ställa frågan: På vems villkor görs avtalen och enligt vilka regler ska handeln ske. Vill vi ha handelsavtal som inskränker demokratin? Vill vi ha handelsavtal som försämrar miljö, hälsa och arbetsrätt? Nej, skulle en tydlig folkmajoritet svara.

I många EU-länder har den fackliga rörelsen förstått handelsavtalens syfte och mobiliserat miljontals människor i protester mot TTIP och CETA. Det har tyvärr inte den svenska LO-ledningen gjort. LO har en gammaldags syn på frihandelsavtal, som om det gällde sänkta tullar när huvudfrågan i dag är inskränkningar i demokratin.

Vänstergruppen GUE/NGL i EU-parlamentet ordnade i höstas en konferens om JEFTA. Där berättade Europafacket, ETUC:s Peter Scherrer att det japanska facket, Rengo, har en oklar syn på delar av handelsavtalet. ETUC planerade att resa till Tokyo för att få Rengo att inse vad som står på spel. De borde besöka LO på vägen dit. På konferensen redogjorde flera föreläsare för andra risker med avtalet. Det handlar om försämrad finansreglering, negativa effekter på miljöregler, djurskydd och datasäkerhet.

De enorma protesterna mot TTIP/CETA i många EU-länder har medfört att EU-kommissionen inte vågat lägga in förslaget om specialdomstolar (med akronymerna ISDS och ICS), där företagen ska kunna stämma regeringar om de inför lagstiftning som minskar företagens vinster. Specialdomstolarna är en del av TTIP och CETA-avtalen, men finns inte med i JEFTA. Det är ett taktiskt drag från kommissionen som därigenom hoppas att JEFTA ska godkännas i EU-parlamentet, utan inblandning av de nationella parlamenten. Förslag om specialdomstolar kommer troligen senare i ett separat avtal.

För övrigt: Ordet akronym kommer från grekiskan. Det gör också ordet demokrati. Och det är just därför att vi försvarar demokratin, som vi ska säga nej till JEFTA

  • CETA
  • EPA
  • EU
  • JEFTA
  • TTIP