Nyheter

JIPF kräver att domen mot Issa Amro upphävs 

Den palestinska aktivisten Issa Amro talar efter att ha släppts ur häktet i staden Hebron på Västbanken 2017. Foto: Nasser Shiyoukhi/AP/TT.

Människorättsaktivisten åtalas i ett parallellt rätts­system vars syfte är att kontrollera ett ockuperat område, inte att skipa rättvisa.

Nyheter

I dagarna dömdes den palestinska aktivisten Issa Amro, mot sitt nekande, av en israelisk militärdomstol för ett flertal brott av typen arrangerande av protestaktioner utan tillstånd, förolämpning av ockupationssoldat och så vidare. Samtliga åtalspunkter rör händelser som ska ha inträffat mellan 2010 och 2016 och som tidigare lett till arresteringar utan att åtal väckts. Bevis utgörs uteslutande av vittnesmål från bosättare och ockupationssoldater. Straffet som ännu ej fastställts riskerar enligt Amros advokat Gaby Lasky att bli uppemot ett års fängelse.

Issa Amro är en väl­renommerad människo­rätts­försvarare verksam på den ockuperade Väst­banken. Han är med­grundare till organisationen Youth Against Settlements som använder icke­våld för att försvara staden Hebrons civil­befolkning mot över­grepp från illegala bosättare och den israeliska ockupations­makten. Issa Amro har också vid ett flertal tillfällen protesterat mot övergrepp från den palestinska myndigheten.

För denna aktivism utsågs han 2010 till ”human rights defender of the year in Palestine” av FN-organet UNHCR. Som flitig guide och informatör har han under många år varit en av de viktigaste källorna till omvärldens kunskap om den utsatta och skyddslösa situation som präglar vardagen för Hebrons palestinska civilbefolkning.

Detta humanitära arbete har inte setts med blida ögon av vare sig den palestinska myndigheten eller av ockupationsmakten. Redan 2013 såg sig FN:s människorättsråd nödgat att offentligt ge uttryck för sin oro för Amros säkerhet och välbefinnande efter återkommande fall av trakasserier, dödshot och misshandel från bosättare och ockupationssoldater samt en mängd godtyckliga gripanden. Sedan 2010 har han hållits arresterad mer än 20 gånger av israeliska myndigheter utan att åtal väckts.

År 2017 arresterades han av den palestinska myndigheten och åtalades för så kallade ”elektroniska brott” efter att ha protesterat i sociala medier mot gripandet av ett antal palestinska journalister. Denna behandling möttes av tydliga protester från bland andra Sveriges utrikesminister och svenska riksdags­leda­möter riktade mot den palestinska myndigheten.

Det var medan Issa Amro var frisläppt mot borgen i den palestinska rättsprocessen som han greps och åtalades av en israelisk militärdomstol. Dessa militär­dom­stolar til­lämpar sedan 1967 en särskild lag­stiftning på ockuperad mark under ett permanent undan­tags­tillstånd. De kan inte ses som neutrala eller opartiska, och har som huvud­uppgift att upp­rätt­hålla kontrollen över den ockuperade civil­befolkningen. Bevis­kraven och rättssäkerheten är betydligt lägre och påföljderna betydligt strängare än i civila israeliska domstolar. De knappt 600 000 israeliska bosättarna som lever i området ställs aldrig till svars i detta parallella rättssystem, trots frekventa våldsangrepp mot palestinier och deras egendom.

Jipf instämmer i Amnesty Internationals bedömning att domen mot Amro är politiskt motiverad och kopplad till hans arbete för att utan våld försvara den palestinska civilbefolkningen mot rättsövergrepp och att göra omvärlden uppmärksam på dessa.

Jipf ansluter sig till kraven på att domen ska upp­hävas och att Issa Amro omedel­bart skall fri­släppas. Vi upp­manar också den svenska regeringen och svenska riksdagsledamöter att via egna kanaler och via EU rikta dessa krav till den israeliska ockupations­makten på samma vis som man tidigare gjort till den palestinska myndigheten.

  • Israel
  • mellanöstern
  • Palestina

Nytt