Inrikes

JO kritiserar: Medlingsinstitutet partiskt i hamnkonflikt

Enligt JO var medlingsinstitutet opartiska i hamnkonflikten under våren. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.

Enligt ett uttalande från justititeombudsmannen, JO, har Medlingsinstitutet agerat partiskt i avtalskonflikten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet under våren.

Inrikes

I en debattartikel i GP i början av mars i år, samma dag som parterna skulle träffa medlarna, skrev Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson om hur arbetsgivaren Sveriges Hamnar accepterat två medlarbud medan Hamnarbetarförbundet nekat dem. Konflikten löstes och avtal slöts dagen efter, men Hamnarbetarförbundet anmälde Medlingsinstitutet till JO för att i debattartikeln tagit ställning för Sveriges hamnar. De upplevde vidare att medlarna varit partiska.
– Vi upplevde att det saknades opartiskhet från medlarna. När medlarbudet kom upplevde vi det som en kopia på arbetsgivarens kravlista. Det kändes inte som att man hittat en gyllene medelväg utan som att man la det som arbetsgivaren uttryckt på oss, säger förbundsordförande Eskil Rönér.

Men på onsdagen gick JO ut med att debattartikeln varit partisk till fördel för arbetsgivaren. De skriver i ett uttalande:
”det är svårt att uppfatta den aktuella artikeln på annat sätt än som ett försök från institutets sida att förmå Hamnarbetarförbundet att acceptera medlarnas bud.”

JO menar också att utomstående kan uppfatta artikeln som ett ställningstagande för arbetsgivarens sida i konflikten, vilket riskerar att äventyra tilltron till både institutet och medlarnas opartiskhet, vilket bryter mot de objektivitetskrav som gäller för myndigheter. Hamnarbetarförbundet välkomnar nu JO:s kritik.
– Jag tyckte det kändes väldigt bra att JO förde fram den kritiken som vi lyft i anmälan, att de bestämde sig för att rikta skarp kritik mot Medlingsinstitutet som vi tyckte missbrukade sin roll i förhandlingarna. Så det är väldigt skönt, säger Eskil Rönér.

Från Medlingsinstitutets håll anser generaldirektören Carina Gunnarsson att debattartikeln inte var en partsinlaga.
– Artikeln skrevs för att jag ansåg att felaktiga beskyllningar riktats mot våra medlare och jag ville lägga fram fakta. Jag ansåg att det var befogat att skriva artikeln då och det anser jag fortfarande. Några andra kommentarer har jag inte förrän jag har hunnit ta del av och analysera JO:s utlåtande närmare, säger hon i ett uttalande.
Nu hoppas Eskil Rönér på att JO:s kritik kan påverka liknande situationer i framtiden.
– Det här var ju en upprättelse, och det är viktigt att belysa. I framtiden kan det kanske innebära att medlare har ett annat förhållningssätt till oss, säger han.

  • hamnkonflikten
  • JO

Inrikes