Nyheter

Jonas Elvander: Bidens dubbelmoral kan bli dödsstöt för klimatet

OPEC-länderna har redan ökat produktionen efter den minskning som skedde under förra året, men nu kräver Biden att den ska öka ännu mer. Foto: Eric Gay/AP/TT.

Samtidigt som FN ringer i brandklockan kräver Vita huset att världens oljeproduktion ska öka.

Nyheter

Förra veckan publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om tillståndet för jordens klimat. Det var, för att uttrycka det försiktigt, dyster läsning. I korthet har mänskligheten ett par år på sig att vända utvecklingen om en fullständig katastrof ska undvikas. En kort stund verkade det också som att det politiska etablissemanget faktiskt var redo att se verkligheten i vitögat.

Men i onsdags, bara dagar efter att IPCC-­rapporten skapat braskande rubriker i varenda tidning på jorden, slogs de förhoppningarna i vanlig ordning sönder mot den politiska kortsiktighetens pir. Vita huset publicerade då ett uttalande av en nationell säkerhetsrådgivare åt USA:s president Joe Biden som uppmanade de oljeproducerande medlemsländerna i OPEC att öka sin produktion. Ni läste rätt: öka, inte minska. Anledningen är att de höga oljepriserna och den medföljande inflationen drabbar de medelklassamerikaner som Biden säger sig vilja hjälpa, och försvårar den ekonomiska återhämtningen. OPEC+ (det vill säga inklusive Ryssland) beslutade för tre veckor sedan att öka produktionen med 400 000 fat om dagen, men Vita huset hävdar att det inte är tillräckligt mycket för att kompensera för den neddragning som gjordes under coronapandemins första månader.

Egentligen är det inte så för­vånande. Under årets första sex månader har Bidens regering utfärdat över 2 500 tillstånd för olje- och skiffergasborrning i USA. Bland dessa ingår tillstånd till projekt som Donald Trump tvingades backa ifrån efter påtryckningar från aktivister. Detta är alltså den president som påstod att klimatet fanns ”överallt” i hans politiska agenda. I USA, där ett presidentskap ofta utvärderas baserat på hur bensinpriset har utvecklats under mandatperioden, måste sådana utfästelser dock tas med en stor nypa salt.

Om Biden hade menat allvar med sin klimatpolitik hade han gjort precis tvärtom. Med tanke på hur viktigt det verkar vara för honom att framstå som en president på de svagas och obemedlades sida hade det inte sett konstigt ut om han i stället hade gett riktat stöd till dessa grupper så att de kan byta ut sina bilar mot en el- eller hybriddriven fordonsflotta och låta priset för de välbeställdas SUV:ar gå upp. Även om en sådan politik skulle få svårt att passera kongressen är den långt mer realistisk för klimatets del än den nuvarande, som tycks gå ut på att säga det ena och göra det andra. Men en sådan politik kräver också ett mått av risktagande som etablissemangsdemokrater som Biden tycks helt främmande för.

  • Joe Biden
  • klimatet
  • oljeproduktion
  • opec

Nytt