Inrikes

Jonas Sjöstedt: ”De skjuter från höften”

Jonas Sjöstedt oroas av att de bakomliggande orsakerna till terrorattacker inte får tillräckligt utrymme i den kommande debatten. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Kort efter det misstänkta terrordådet i Stockholm bjöd inrikesminister Anders Ygeman in till ett möte mellan riksdagspartierna om hur terrorbrott ska bekämpas. Men Vänsterpartiet fick inte vara med.

Inrikes

Sedan attentatet på Drottninggatan har Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt hållit en låg profil. Nu säger han till Flamman att han tror att Vänsterpartiet får inflytande trots att de inte bjudits in till antiterrorsamtalen – och att de andra partierna “skjuter från höften” i svåra frågor.

Du vill vara med i samtalen. Det får du inte. Varför vill du vara med?

Nej, som det ser ut nu säger regeringen att vi inte får vara med i de här terrorsamtalen. Det beklagar vi naturligtvis eftersom vi tror att vi har bra saker att bidra med och vi ser också det som viktigt att man kombinerar en effektiv bekämpning av terrorbrott med omsorg om personlig integritet och rättssäkerhet. Och det tror jag är en viktig uppgift för ett parti som vårt i det här läget.

Det har ju varit ganska hårda utspel inför de här samtalen. Finns det en risk att man går för långt eftersom det är ett spänt läge?
Ja, jag tycker att vi har sett ett slags budgivning, med allt ifrån fotbojor till fångläger, där man har lagt fram ogenomtänkta repressiva förslag. Och jag tycker att det är så viktigt när något sådant händer att man analyserar vad som har gått fel för att dra rätt slutsatser, och sen se vart vi kan behöva mer resurser, kanske skärpningar av lagstiftning, eller annat arbete. Det var vad vi sa dagarna efter attentatet, och det håller vi fast vid. Vi inte är beredda att delta i att skjuta från höften i de här viktiga frågorna som har stora konsekvenser för människors liv.

Om ni skulle vara med, vad skulle Vänsterpartiets förslag vara?
Det ena är det förebyggande arbetet för att förhindra rekrytering till IS, där Sverige har misslyckats till stor del. Det har rekryterats alldeles för många som åker till Syrien, det behöver göras ett mycket bättre arbete redan på kommunal nivå och i samarbetet mellan myndigheter. Det andra är att vi har en annan stor grupp där vi har en uppenbar risk för terrorbrott, det är vit-makt miljön. Bara se på Breivik i Oslo, se på dådet i Trollhättan. Jag tycker att det är oerhört viktigt att se att hoten kommer från flera håll, och vi måste ha en effektiv politik åt flera håll. Det är två perspektiv som jag tycker är väldigt viktiga.

Men hur skulle en mer effektiv lösning kunna se ut?
Vi kommer återkomma med specifika förslag. Men jag tror att det är viktigt att det är en blandning mellan en lagstiftning som är tydlig och rättssäkerhet. Det stora problemet idag är att det är svårt att bevisföra människor redan med dagens lagstiftning. Därför handlar det också mycket om polisens och säkerhetspolisens kompetens. Om man ser på rekryteringen finns det en tydlig koppling till kriminella gäng, till droger och till psykisk sjukdom. Ibland är den kopplingen tydligare än till religion, om man ser på de som har koppling till IS. Det gör att man måste arbeta med en helhet för att förhindra och förebygga den här typen av vidrig brottslighet.

Skulle inte de andra partierna säga ungefär samma sak? Att det handlar om en helhet?
Det är möjligt att en del skulle säga det, men jag tycker att det är ett väldigt ensidigt fokus på att snabbt hitta på olika former av repressiva åtgärder, och jag tror inte att det är den mest effektiva politiken. Jag tror att man måste ha en helhetspolitik för att lyckas bekämpa den här typen av terrorbrottslighet. Det tror jag är vänsterns styrka att vi kan formulera en sån.

Och det är inget som du litar på att de andra partierna kan klara av?
Jag tror att vi har bra saker att bidra med. Och vi som vänster och som parti, vi har ju också en uppgift att se till att medborgarna i Sverige är trygga i sitt eget land. Och den tycker jag att vi ska ta på stort allvar. Vi vill ju till exempel ha en polis som har ett stort folkligt förtroende, som jobbar nära människor och socialtjänst, som får spännande och viktig information. Då måste man satsa på polisen på rätt sätt, till exempel vad gäller utbildning och resurser.

Hur viktig kommer den här frågan vara inför valåret?
Jag tror att frågor om terrorbrott kommer att vara viktiga inför valet. Men det här började ju inte förra veckan. Tittar man bakåt så ser man till exempel Trollhättan och brandattentat mot flyktingförläggningar. Det är sannolikt någonting som man kommer att få hantera i flera år framöver. Och jag tycker att det är viktigt att man tar den uppgiften på stort allvar.

Har man hanterat den med tillräckligt allvar?
Det är klart att när det sker dåd som på Drottninggatan och i Trollhättan, då har vi inte lyckats. När det sker rekrytering av så många unga män som åker och slåss för en fascistisk rörelse som IS, då har vi inte lyckats. Då måste vi göra mer. Det måste göras arbete kommunalt, det måste kanske göras genom lagstiftning och det måste sannolikt göras även i en budget.

Ni pratar ju en del om att ni lyckas driva er politik trots att ni inte är med i regeringen. Hur ser du på er möjlighet att få gehör för er politik i de här frågorna?
Jag tycker att även om regeringen inte låter oss vara med och förhandla så är det otroligt viktigt att Vänsterpartiet är med och lägger konkreta förslag om vad man kan göra bättre. Det är någonting som vi arbetar intensivt med just nu, hur de förslagen ska kunna läggas fram ganska snart.

Kan det vara så att det faktum att ni inte får vara med i de här samtalen gör att ni hamnar utanför eller på efterkälken i en valrörelse?
Nej, jag tycker att vi har en viktig uppgift i att formulera en egen politik och att lyfta upp det som andra partier missar i den här debatten som kommer. Det är vi själva som avgör om vi är relevanta i den.

  • #svpol
  • Jonas Sjöstedt
  • terrordåd
  • terrorism
  • vänsterpartiet

Inrikes