Nyheter

kamma er, snyt er och skaffa en mejlstrategi

Mejlambassadör. Robin Zachari sjunger mejlandets lov.

Skiftets kanslichef skriver om varför vänster behöver återupptäcka mejlets möjligheter.

Nyheter

 

Nu när jag fångat din uppmärksamhet vill jag bara säga att jag inte bryr mig om du kammar eller snyter dig. Däremot bryr jag mig mycket om att du ska skaffa en mejlstrategi.

Jag förstår att det är jobbigt när det kommer någon dryg typ och säger vad vänstern ska göra.

Särskilt jobbigt blir det när man kämpar med att gömma flyktingar från att skickas till döden, blockerar företag som förstör vår jord eller är volontär i en kvinnojour. Vem har tid att tänka på mejlstrategi?

En stor del av vänsters arbete syns i sociala media och nya Facebookgrupper ploppar upp till höger och, ja, vänster.

Många organisationer har bara en Facebooksida som sin digitala hemvist. Jag förstår det. Det är lätt, snabbt och gratis. Dessutom är det skoj och ger direkt återkoppling. Men det är en farlig utveckling och jag vill peka på en rad problem med att bara finnas på Facebook.

För det första så äger Facebook all data och det är Facebooks själva livsblod. I dagens samhälle är data den viktigaste råvaran du kan tänka dig. Ja det är en råvara, du kan bara inte se dess fysiska manifestation då den är på en server i en serverhall.

För det andra kan Facebook ändra sig och över en natt och förändra hur sidan funkar, och då kan allt du byggt upp gå upp i rök. Är det verkligen en hållbar strategi att bygga en rörelse eller organisation som står på kvicksand?

Kanske måste man. Men jag vill visa på ett kompletterande alternativ som borde vara naturligt för svensk vänster: mejl.

98 procent av det svenska folket använder mejl enligt den senaste undersökningen från Internetstiftelsen. Användandet minskar inte utan tycks snarare öka och det är svårt att tänka sig en person som kan fungera som samhällsmedborgare utan mejl.

I dessa undersökningar kan vi också se att Facebook är väldigt dominerande och att chattprogrammet Messenger utklassar WhatsApp (som också ägs av Facebook). Vi kan inte överge Facebook. Men många organisationer och projekt har en mer utvecklad strategi för Instagram och Twitter än de har för mejl. Jag tror det är i grunden är en felprioritering, om än en förståelig sådan.

Mejl har många fördelar. Mejl är inte styrt att ett enda företag som Facebook och Twitter Även om Google försöker styra och ställa vilka mejl som deras användare ser så är mejl fortfarande ett protokoll och inte ett kapitalistiskt projekt i sig.

Mejlstandarden kommer inte ändras för att Mark Zuckerberg vaknar upp en morgon och säger att  video ska premieras av algoritmerna. Den som avgör om ditt budskap ska ses är den som öppnar eller inte öppnar det mejl du skickar.

Poängen är inte att överge kampen på sociala media utan att vänstern måste förstå att kapitalismen är just kapitalismen och att det är oerhört riskabelt att förlita sig på ett företags plattform. Mejl är den digitala tidens bilbälte och endast en galning åker bil utan det. Samma sak gäller att ha en hemsida då den inte styrs av ett företag och är viktig för att få in dina sympatisörer att bli mejlprenumeranter. Om du inte har en mejlstrategi har du inte en överlevnadsstrategi.

Men mejl är så mycket mer än bara en överlevnadsstrategi. Det är ett sätt att komma många människor nära. Ett mejl känns mer personligt än en statusuppdatering och om du lägger tid på att ta fram och genomföra en strategi kommer dina sympatisörer känna sig involverade. En stor del av vänstern kämpar med att samla in pengar och jag förstår det. För Facebook kan vara bra för detta när det gäller ett enskilt lovvärt projekt som att hjälpa en flykting att få tak över huvudet eller ett busskort. Däremot är sociala media rätt dåliga på att samla in pengar till mer gråa och tråkiga overheadkostnader som kräver lite mer förklaring och där kommer mejl in som en räddare i nöden.

Allt jag vill säga med denna text är att du och din rörelse skulle vara starkare om ni la en liten del av er tid på att ta fram en bra strategi för mejl, oavsett om du har kammat och snutit dig.

 

    Nytt