Opinion

Kapitalismen mot människans natur

Opinion

Bok

Nästan allt om människan 2
Johan Frostegård.
Karolinska Inst. Univ. Press.

Det sägs ibland att socialismen är emot människans själviska natur. Men det stämmer inte. Vi människor är genetiskt programmerade till osjälviskhet.
Och i den mån kapitalismen kan sägas fungera beror det inte på att vi i själ och hjärta enbart tänker på oss själva. Så egoistisk är inte människonaturen, enligt denna viktiga och ögonöppnande 300-sidorsbok.
De teorier om människans natur som ligger till grund för kapitalismen stämmer helt enkelt inte med den moderna evolutionära utforskningen av människans medfödda beteendenatur. Högerns människosyn är felaktig.
Kapitalismen utgår från att människan av naturen är en rationell, individualistisk och nyttomaximerande egoist – ”the economic man”. Men evolutionsforskningen visar att vi människor i mångt och mycket är irrationella, känslomässiga och altruistiska flockvarelser.

Liberalismens fader Adam Smiths idé om den osynliga handen som ställer allt till rätta i samhället stämmer inte heller. Fritt konkurrerande individer leder inte alls automatiskt till att hela samhället gynnas.
Inte heller håller ”idén att ekonomin tenderar att hamna i jämvikt” via självreglerande marknader. Det finns ”ingen inneboende strävan i naturen – inte mot jämvikt eller något annat, inte mot förbättring” (den västliga framstegstanken).  Vår värld är snarare instabil. Det menar författaren, den ekonomiutbildade medicinprofessorn Johan Frostegård, i sin omarbetade ”Nästan allt om människan – Evolutionen, generna, moralen och mycket mer”.

    Opinion