Inrikes

Narkotikapolitik

Karin Rågsjö om Dadgostars narkotikautspel: “Jag blev väldigt arg”

Vänsterpartiets hälsopolitiska talesperson Karin Rågsjö är inte överens med partiledningen om drogpolitiken. Foto: Agnes Stuber/Vänsterpartiet

I helgen jämförde Karin Rågsjö, V:s hälsopolitiska talesperson, Nooshi Dadgostars drogutspel om att ”rensa ut narkotikan” med det amerikanska kriget mot drogerna. Hon förnekar att det finns ett samband med hennes avhopp från partistyrelsen och menar trots sitt utspel att det råder enighet i partiets linje.
Inrikes

I söndagens partiledardebatt sade Nooshi Dadgostar flera saker som verkade gå emot partiets drogpolitiska linje. Hon sade att vi måste ”rensa ut narkotikan ur vårt samhälle”, satsa på polisen för ”riktade insatser för att komma åt just efterfrågan” och nämnde särskilt ”nattklubbar och fester”.

Insatsen fick uppbackning av Vänsterpartiets officiella konto:

”Vi måste satsa på att rensa ut narkotikan ur vårt samhälle! Vi vill satsa pengar på polisen för riktade insatser för att komma åt efterfrågan på narkotika. Nooshi om hur ett samhälle bekämpar gängkriminalitet i #pldebatt”.

Rensa ut narkotikan. Komma åt efterfrågan. Hennes linje lät misstänkt lik Sveriges ifrågasatta restriktiva narkotikapolitik. Den bygger bland annat på målet om ett ”narkotikafritt samhälle”, och på hypotesen att det inte räcker med att komma åt försäljningen – man måste också ge sig på brukarna. En politik som Vänsterpartiet konsekvent har kritiserat de senaste åren.

Det noterades även av Vänsterpartiets hälsopolitiska talesperson Karin Rågsjö, som på Twitter jämförde sin partiledares utspel med det amerikanska ”kriget mot drogerna”. Hon påpekade också att överklassen inte alls tar mer droger och att arbetarklassen drabbas hårdast.

Bara dagar innan partiledarens drogutspel meddelade Karin Rågsjö på Facebook att hon avgår från Vänsterpartiets styrelse. Men när Flamman ringer upp henne förnekar hon att det skulle finnas ett samband.

– Det är klart det är svårt att lämna, men tio år är en lång tid. Jag kände att det är bäst att gå med flaggan i topp, så att någon ny får hoppa in. Det här har jag tänkt på länge och har ingenting med debatten att göra.

Dadgostars linje lät ju som den repressiva narkotikapolitik som ni annars kritiserar. Håller du med om att det behövs ett större polisiärt fokus på brukare?

– Den linje vi har ligger fast, det finns ingen som ifrågasätter den än så länge. Och tull är väl jättebra, satsa på polisen, väldigt bra. Man sitter i den här typen av snabba program och vill säga saker som ska gå genom rutan. Och har inte tio minuter att utveckla sig.

Vänsterpartiets linje uttrycks i en motion från september 2020, ”En solidarisk beroendevård”. Den undertecknades av sju vänsterpartister, däribland både Karin Rågsjö och Nooshi Dadgostar.

I motionen står att ”det behövs ett kraftfullt arbete mot narkotika samtidigt som missbrukare inte ska stigmatiseras”, samt att ”kriminaliseringen bidrar till ett repressivt synsätt på personer i beroende. Många stämplas som brottslingar och straffas i stället för att få vård och behandling.”

Motionen ifrågasätter också den svenska narkotikapolitikens inriktning på brukare snarare än på försäljningen.

”Med dagens lagstiftning finns det en uppenbar risk att polisen lägger mer resurser på att beivra brottslighet som rör eget bruk än på de grovt kriminella som tjänar stora pengar på narkotikaförsäljning.”

Men att det skulle föreligga en motsättning mellan att å ena sidan vilja avkriminalisera narkotikabruk och att å andra sidan komma åt efterfrågan håller inte Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler med om.

– Nej, det tycker jag inte. Vi är för avkriminalisering av personligt bruk, så att det inte finns hinder för att söka vård. Men det är inte oproblematiskt att använda narkotika, man måste se till hela kedjan. Det Dadgostar pratade om handlade om gängkriminaliteten, där efterfrågan på narkotikan är en viktig del. Den efterfrågan vill vi bekämpa, säger han till Flamman.

Dadgostar pekade ut efterfrågan på nattklubbar i Stockholms innerstad, men det är ju framför allt cannabis som utgör gängkriminalitetens främsta intäkter. Samtidigt står de fattigaste 20 procenten för två femtedelar av narkotikabruket. Hur relevant är det då att prata om att jaga partyknarkare?

– Om man realistiskt vill att folk inte ska bruka narkotika måste man se även till partyknarkandet. Narkotika brukas i alla klasser och delar av samhället. Vi vill bekämpa alla, vi kan inte undanta ställen som är “finare”. Det ska vara lika svårt att köpa narkotika på Stureplan som i en förort. Om man tycker att det är viktigt att färre ska använda narkotika behöver det gälla över hela linjen.

Men att fokusera på knarket på Stureplan, blir inte det lite vänsterpopulism?

– Nej, det tycker jag inte. Det är ett svar på att högern anser att kriminalitet är en etnisk fråga. De vill tala om att invandrare är kriminella, och vi vill visa på att det handlar om andra saker, säger Aron Etzler.

Aron Etzler påpekar att det finns förankring i partiet för Dadgostars uttalanden och hänvisar till deras justitiemotion, där de menar att “Polisen måste fortsätta jobba aktivt med att begränsa narkotikahandeln” genom att “genomföra riktade insatser mot områden med hög narkotikakonsumtion i syfte att strypa efterfrågan”. Där pekas särskilt välbärgade områden ut.

Även om Karin Rågsjö gick ut med hård kritik mot Dadgostars retorik i frågan så finns det inte heller enligt henne någon oenighet i partiet. 

– Jag hoppas att vi ska vara det parti som håller fast vid en narkotikapolitik som vilar på forskning och evidens, inte enbart repression. Om det blir en diskussion på kongressen så kommer jag att kriga för den här linjen. Nu blev jag väldigt arg, så det blev kanske en tweet för mycket. Man ska vara lugn när man twittrar.

Artikeln är uppdaterad. Flamman har sökt Nooshi Dadgostar, som har avböjt att kommentera.

  • drogpolitik
  • narkotikapolitik

Inrikes