Nyheter

#VKONGRESS

”Kärnkraft väcker känslor”

Rikard Warlenius. Foto: Anna Herdy

Luddigt i kärnkraftsfrågan – men i det stora hela ett välbehövligt program som kommer betyda mycket för framtida politik-utveckling. Flamman har träffat kongressombudet och Eko-Eko-grupp-medlemmen Rikard Warlenius.

Nyheter

Flamman intervjuar Rikard Warlenius, som suttit med i Eko-Eko-gruppen, som tagit fram rapporten som ligger till grund för det punktprogram som kongressen beslutat om. Vi träffar Rikard, som också är ombud för Vänsterpartiet Storstockholm på kongressen, precis efter programmet har klubbats.

Nu är allt klubbat och klart! Vad är ditt bestående intryck av debatten och av programmet som det blev?

Den största känslan är såklart att det är fantastiskt bra. Det känns skönt att få en fastslagen inriktning på vår ekonomiska politik och på vår klimat- och miljöpolitik.

– Debatten var koncentrerad kring ett par få frågor som jag i och för sig tycker är ganska viktiga men jag tror att det återspeglar att det i grunden fanns konsensus om resten. Det kan man vara väldigt glad för.

När man lyssnade på debatten om kärnkraftsfrågan så kändes det som att de skrivningar som kongressen nu har beslutat om inte är väldigt långt ifrån det som Vänsterpartiet tyckte innan kongressen? Innebär besluten som fattats att man kommer avveckla kärnkraften när det är möjligt?

– Ja, det står ju det. Kärnkraften ska avvecklas i takt med att det förnybara byggs ut och att kärnkraften ska avvecklas så snart det är möjligt. Vad så snart så möjligt betyder är ju inte helt glasklart. Betyder så snart som möjligt, så snart vi kan ersätta det med… ja vadå?

Warlenius menar att Vänsterpartiet har höga ambitioner att ställa om hela transportsystemet och tycker att det är oklart om transportsystemets utsläpp också ingår i tidsramen för när det går att avveckla kärnkraften.

– Ska det också kompenseras för med förnybart eller ska vi förlita oss på el-inport? I beslutsrundan ströks stycket om att i avvecklingen av kärnkraften ta hänsyn till elexporten. Så rimligen tänker vi oss då att det är när energisystemet i Sverige bygger på förnybart så kan vi lägga ner kärnkraften.

Han tycker att hållningen, som den blev efter kongressens beslut, är lite för vag. Sverige skulle kunna ge ett positivt bidrag även till våra grannländer.

– Se på Danmark, de har ingen vattenkraft. De har stora satsningar på vindkraft och solceller. Men de har ändå 80 procent kolbaserad elektricitet. Det vi säger i och med de strykningar kongressen gjorde, är att det inte är vår sak.

Rikard Warlenius menar att debatten var lugn och kamratlig men att det naturligtvis finns mycket känslor i frågan om kärnkraft.

– Det är inte på något sätt en nyhet att kärnkraftsfrågan har varit en av de största politiska frågorna under flera decennier. Folk har tagit ställning, engagerat sig i kampanjer och det finns jättestarka känslor. Det är klart att det inte är lätt att förändra ett partis hållning i kärnkraftsfrågan även om det enligt min mening snarare är frågan om en nyansskillnad och än en helomvändning.

Vad är det viktigaste med Eko-Eko-programmet enligt dig?

– Jag tycker att det viktigaste är att vi får en ny ideologisk grundval. Jag hoppas det blir så att ett ekologisk perspektiv och en syn som innebär att man förstår att kapitalismen inte bara utarmar arbetskraften utan också natursystemet. Om det sätter sig i partiet så kommer det att bli en bra grund för framtida diskussioner kring sakfrågorna.

Att partiets kunskapsnivå om miljö- och klimat har höjt i och med arbetet med programmet tycker Rikard Warlenius är tydligt.

– Det var många uppe i talarstolen under debatten, många som hade en mycket hög kunskap och intresse för de här frågorna. Det har inte alltid märkts i Vänsterpartiet. Så det tar jag med mig från den här debatten: klimatfrågorna har verkligen avancerat i partiet med anledning av det här programmet.

  • Eko-eko
  • Ekologi
  • Ekonomi
  • Kärnkraft
  • vänsterpartiet

Nytt