Inrikes

Kärnkraftverk släpper ut radioaktiva gaser ur skorstenarna

Våra kärnkraftverk släpper ut radioaktiva gaser som stiger rakt upp i atmosfären. Eftersom avfallet inte påverkar närmiljön anses det inte vara något problem.

Inrikes

Kärnkraftverk släpper ut gaser som påverkar klimatat. Forskare varnar för att en global utbyggnad av kärnkraften kan ge klimatförändringar, uppgav P1 morgon i förra veckan.
– I processen här på kraftverket bildas det radioaktiva gaser som vi efter längre eller kortare tid släpper ut ur våra skorstenar, säger miljöchef Krister Egnér vid Ringhals kärnkraftverk till P1.

Förutom vattenånga kommer den radioaktiva ädelgasen krypton ur skorstenarna. Ämnet är en av flera restprodukter som bildas vid klyvningen av urankärnorna. De radioaktiva ämnena försvinner upp i atmosfären och därför ses de inte som ett stort problem, rapporterar P1. Det finns gränsvärden för hur mycket radioaktivitet ett kärn-kraftverk får släppa ut, men de bestäms efter vilken påverkan utsläppen har på människor och natur i kärnkraftverkets omgivning.
– Syftet är att risksituation för de som bor i närheten av oss inte ska påverkas, säger Krister Egnér.
Att kärnkraftverken kallas för en ren källa vill han sätta i perspektiv till att dosgränserna är satta till den naturliga strålningen.
– Vi släpper ut radioaktiva ämnen, men de påverkar inte de som bor i närheten.
Ädelgaserna sprider sig globalt och den påverkar processer som styr klimatet. Mer krypton i luften kan även påverka det regionala värdet, vilket skulle yttra sig i form av åskväder, berättar Giles Harrison, forskare i metrologi vid universitetet i Reading utanför London. Än så länge är påverkan liten, men om utsläppen ökar finns risk för en mer global klimatpåverkan.
– Om kärnkraften byggs ut bör vi ta hand om gaserna trots att det kommer att kosta en hel del, säger Harrison.

Ädelgasutsläppen från Ringhals sker framför allt vid skador på bränslet, enligt Egnér. Det finns teknik för att ta vara på utsläppen, men kostar pengar. Receptet är att undvika skadat bränsle.
Statens Strålskyddsinstitut mäter de utsläpp som kommer ut i atmosfären, men det finns inga gränsvärden för hur höga de får vara.
Vilken inverkan detta kan få på framtidens klimat är osäkert. Forskningsläget är osäkert. Men om kärnkraften byggs ut, särskilt genom upparbetningsanläggningar där uran återanvänds, kan det påverka klimatet, uppger P1.

    Inrikes