Opinion

Kina går framåt, Tyskland kraschar

Kolkraftverket i Moorburg, Tyskland, som stod färdigt 2015. Foto: C. Völker.

Mikael von Knorring svarar på Lutz Pagels debattartikel ”Rivstart för grön energi” (Flamman nr 6/2017).

Opinion

Sol- och vindkraften gör stora och viktiga framsteg – i det är vi helt överens. Det som var huvudpoängen i min debattartikel var att vi behöver se dem i sitt sammanhang. De står idag för omkring 1 procent av världens energi och det som händer är i jämförelse med det.

Som Lutz Pagel skriver är det lite av en sensation att Kina ser ut att sluta bygga ny kolkraft. De gör det genom att följa den linje IPCC är inne på: att istället bygga stora mängder sol- vind- och kärnkraft tillsammans. Förhoppningsvis kan deras framsteg få fler länder att göra samma sak.

Tyskland, däremot, har kraschat sin omställning. De byggde fler kolkraftverk de senaste 10 åren än hela resten av EU tillsammans. Deras elproduktion är tio gånger smutsigare än grannlandet Frankrike.

Den sot och rök som fortsätter bolma från Tysklands skorstenar är en direkt konsekvens av att de stänger kärnkraft. År 2000 var de i ett läge där många gamla kolkraftverk snart skulle behöva stängas. Istället för att ta fasta på den chansen, prioriterade Tyskland att stänga sin kärnkraft. De byggde därför lång rad nya kolkraftverk, som ersatte de gamla och kommer kunna köras i 50 år framöver. De är uttryckliga med hur de resonerar: ett stabilt elsystem behöver stabil elproduktion.

Andra prioriterade tvärtom. Spanien fortsatte t ex att driva sin kärnkraft, och lät istället ny vindkraft uppbackad av fossilgas slå ut kol. Finland och Storbritannien, som vi brukat reta för att de betalade en hel del för ny kärnkraft, är idag på god väg att stänga hela sin kolkraft.

Finland och Storbritannien, som vi brukat reta för att de betalade en hel del för ny kärnkraft, är idag på god väg att stänga hela sin kolkraft.

Lutz Pagel har rätt, och jag hade fel, om en sak: de mest kontroversiella högspänningsledningarna i Tyskland behövs snarare för vindkraften än för solkraften. Samtidigt är det viktigt att förstå att nätet är ett av de stora skalbarhetsproblemen för både sol- och vindkraft.

När Tyskland bromsade utbyggnaden av solceller till en femtedel av vad den var förut, var nätet ett av de främsta skälen. Trots att solcellerna bara står för 6 procent av Tysklands el, är ketchupeffekterna för stora. I värsta fall följer de upp det med en liknande broms för havsbaserad vindkraft – det pågår diskussioner om det.

Det var jättebra att Tyskland pumpade in pengar i solceller. Samtidigt visar deras krasch att IPCC:s varningar för skalbarhetsproblem är välgrundade. Fler länder behöver prioritera som Kina, färre som Tyskland.

  • #flammandebatt
  • Kärnkraft
  • solkraft
  • Tyskland
  • vinkraft

Opinion