Nyheter

Svar

Klä av krigsretoriken

Svar till Olov Hamilton och Olga Lännevalls debattinlägg ”Förringa inte hotet från Ryssland”.

.

Nyheter

Olov Hamilton och Olga Lännevall har svarat på min ledare ”Kejsaren är naken”. Tyvärr blir inte Kejsaren mer påklädd för det. Hamilton och Lännevall argumenterar för att avsaknaden av bevis för ryska u-båtar inte är det samma som att Ryssland för krig på andra håll. Det har jag heller inte förnekat utan just i den bisats som Hamilton hänvisar till konstaterar jag det. Det är dock inte vad min ledartext handlar om, den handlar främst om ifall Ryssland utgör ett hot mot Sverige. Jag vidhåller att anledningen till påstådd rysk hotbild mot Sverige handlar om att inordna oss i Nato-sfären. För att få en klarare bild om den militära aktiviteten måste man addera Natos kränkningar och närvaro i och runt Sveriges gränser. Det pågår de facto en inringning av Ryssland från Natos sida. Svensk politik borde i det här läget bygga på sin historia av alliansfrihet och försöka verka för avspänning. Om det ska vara möjligt måste vi kunna prata med både Ryssland och Nato.

Egor Putilov skulle inte varit aktuell att publicera i svensk offentlighet om det var för att det han skriver så väl stämmer in i den överideologi som ständigt pekar ut allt ryskt som misstänkt. Hurvida Sergej Udaltsov stödjer annekteringen av Krim och de separatister som verkar i Ukraina är inte heller särskilt relevant för min poäng om att det i Sverige finns problematisk bild av Ryssland. Tänkbart är att vänstermänniskor som finns i Ryssland och Ukraina är märkta av de mord och övergrepp som drabbat dem efter Majdanhändelserna och väljer sina sympatier därefter. Ett sätt att alliera sig med de demokratiska krafterna i Ryssland är kanske att försöka se den bilden, inte demonisera dem som Putin-vänner, när ledande aktivister sitter i fängelse eller är i exil.

Avslutningsvis är poängen med min ledartext att betona det svenska förhållandet. Det finns mängder av problem för en progressiv vänster i Ryssland, precis som på andra håll i Östeuropa. Men den hjälps inte av upprustning och alarmistiska skrik om överhängande krigsfara. Den hjälps av en folkligt förankrad vänster som förmår klä av liberal krigsretorik.

  • Ryssland

Nytt