Opinion

EU-debatten

Klimatet bör vara högst upp på listan i EU-valrörelsen

Vänsterpartiet behöver fler miljökämpar i EU-parlamentet skriver Deniz Butros.

Deniz Butros, sammankallande i Vänsterpartiets miljö- och klimatnätverk, om att V:s fokus i EU-valrörelsen måste vara klimatpolitiken.

Opinion

Klimatförändringarna har redan börjat, vi har tio år på oss att ändra vårt levnadssätt enligt FN:s klimatpanel IPCC. Därför är jag stolt över att Vänsterpartiet går till val på en politik som sätter klimatet först inför Europaparlamentsvalet i vår.

I veckan presenterade Vänsterpartiet sitt förslag till valplattform inför EU-valet som hålls den 26 maj. Valplattformen fokuserar på några enskilda politikområden som gör sig bättre på EU-nivå än den nationella. I den kommer klimatstycket först. Det är också det mest utvecklade stycket med flest konkreta politiska förslag. Det är samhällsomvandlande förslag som visar tydligt att det är vi som är det riktiga miljöpartiet.

• Gå före EU i klimat­politiken
Vänsterpartiet vill skapa en koalition av villiga länder som vill gå före och höja EU:s klimatambitioner. Det har vi verkat för inom migrationsområdet under mandatperioden och det är dags vi gör det inom klimatområdet. Vi har inte tid att vänta på att länder som Polen, Ungern och Tjeckien ska inse klimatförändringarnas konsekvenser och börja agera.

• Klimatinvesteringsbank
Den europeiska investeringsbanken (EIB) ägs av medlemsländerna och ska bland annat bidra till ökad tillväxt. Vi vill istället att banken ska fungera som en klimatinvesteringsbank, därifrån ska medlemsländer, företag och andra kunna låna pengar till olika klimatinvesteringar istället.

 Bättre tåg och dyrare flyg
Vänsterpartiet vill ha en europeisk, progressiv flygskatt som gör det dyrare för varje flygresa. Flygskatten ska minska de rikas flygande, inte barnfamiljen som en gång om året åker till Mallorca. När flyget blir dyrare behöver det finnas seriösa alternativ. Därför vill vi samordna tågpolitiken med synkroniserade tidtabeller, fler nattåg och biljettförsäljning i alla medlemsländer.

Vänsterpartiet har en unik roll i den svenska miljö- och klimatrörelsen. Vi är partiet som utmanar fossilkapitalets makt och vi är partiet som inte bara försöker lösa klimatet med mer konsumtion och teknikutveckling. Klimatfrågan har också vuxit sig stor internt i Vänsterpartiet. Vänsterpartiets Miljö- och klimatnätverk växer ständigt och på den senaste kongressen kom det flest motioner rörande klimatavsnittet.

Vänsterpartiets klimatpolitik ser till oss vanliga människor och inte till storföretagen. De mandatperioder vi haft fler än en parlamentariker har vi alltid haft en ledamot i miljöutskottet, det är dags att en vänsterpartist tar plats där igen.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • EU
  • EU-debatt
  • klimatet
  • vänsterpartiet

Opinion