Opinion

Klimatsvaret behöver din hjälp

Opinion

Klimathotet fortsätter att öka enligt den 5:e rapporten från IPCC. Forskarna är övertygade om att jorden blir varmare och att mänskliga aktiviteter bidrar till uppvärmning och klimatförändring. Enligt den engelske klimatforskaren Kevin Anderson befinner vi oss nu på tröskeln till en farlig klimatförändring. Han menar också att två procent av människorna står för 50 procent av utsläppen. Enligt den svenske klimatforskaren Johan Rockström finns det risk för att IPCC underskattar risken för den mer hotande konsekvensen av de ökande CO2-utsläppen. Det är dags för oss alla att sprida kunskap, livsomställning och förslag till åtgärder vidare.

Det finns en i USA etablerad klimatrörelse Citizen Climate Lobby, CCL, som har ett förslag som spridits till Kanada och som också har börjat spridas i Sverige. Vi kallar det Klimatsvaret. Se vidare på hemsidan CCLSverige.se. CCL:s och Klimatsvarets förslag innebär i korthet, att koldioxidskatten successivt skall öka under cirka en tioårsperiod så att fossila bränslen blir mycket dyrare och så att det samtidigt finns tid för att alternativ och anpassning till nya livsbetingelser skall kunna utvecklas. För att göra förslaget om ökad skatt lockande, skall inkomsterna från denna skatt återbetalas till alla svenska medborgare. De som orsakat mindre CO2 utsläpp kommer att vinna på denna växling. De som orsakar mer kommer att förlora på den. Klimatsvaret, CCL Sverige, tror på denna lösning som en bidragande förutsättning till den nödvändiga omställning som tycks så svår att verkligen starta och som vi anser oundgängligen nödvändig. Om du är intresserad finns på hemsidan kontaktförslag. Vi behöver din hjälp!

    Opinion