Rörelsen

Kollektivtrafiken i Stockholm behöver en omstart

Bussen från slussen. Det krävs fler och tätare turer i Stockholm, menar företrädare för Vänsterpartiet. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Vi behöver bygga ut kollektivtrafiken och bygga bort trängseln – då hotar högern med nedskärningar.

Rörelsen

Det har gått mer än ett år sedan coronapandemin startade. Trots att många arbetat hemifrån så har anställda inom offentlig sektor inte haft den möjligheten. Lokalvårdare, under- och sjuksköterskor, läkare, barnskötare, lärare och  kollektivtrafikpersonal är bara några av de nödvändiga arbeten som fått hela vårt samhälle att fungera. Nu när Sverige sakta men säkert börjar öppna upp, vaccineringen går stadigt framåt och restriktionerna lättar är det dags att dra lärdom av pandemin. Vi har det för trångt på många sträckor i kollektivtrafiken i Stockholm idag.

En av de många sträckor som drabbas hårt av trängseln är linje 179. Det är en tvärgående busslinje som binder samman den tätbefolkade Järvafältet. Pendeltågen under morgon- och eftermiddagsrusningen är ett annat exempel. Människor åker dessa sträckor för att de måste och för att det finns få om några alternativ till att åka just den linjen eller trafikslaget just den tiden de åker. Samtidigt som ”pandemiträngseln” pågår uppmanar SL oss att resa bara när det är nödvändigt. Trafikanterna uppmanas undvika onödiga resor, undvika rusningstrafik, planera resan i god tid och att alltid använda munskydd. Rekommendationerna kan te sig nästan provocerande för någon som inte kan undvika rusningstrafik, och inte heller kan hålla avstånd på grund av alla andra i samma situation som åker med samma buss. Hela ansvaret för att hindra vidare smittspridning i kollektivtrafiken åläggs med sådan retorik den enskilde trafikanten.Men även om vaccinationerna har kommit i gång så är coronapandemin långt ifrån över. Kollektivtrafiken är en samhällsnyttig funktion som behöver fungera bättre.

Vänsterpartiet vill se en omstart av kollektivtrafiken. Linjer som visat sig vara hårt trafikerade trots en drastisk minskning av resande under pandemin måste stärkas upp. Vi behöver fler turer:  alla tillgängliga fordon ska köras, även efter pandemin. För att minska trängseln på sikt behöver vi bygga ut kollektivtrafiken ytterligare och ge stockholmarna fler resvägar. Istället för att tänka långsiktigt flaggar Trafikförvaltningen för att man överväger nedskärningar för att sänka kostnaderna och täcka bortfallet av drastiskt minskade biljettintäkter. Förslaget är att tidiga och sena bussturer dras in – en katastrof för trängseln. Vi vet alla att rusningstrafiken är just tider då människor är på väg till eller från-jobbet. Vi föreslår att det Moderatledda styret använder en del av de 5,8 miljarder regionen gick med överskott under 2020 för att sätta in fler bussar, köra mer kollektivtrafik och minska trängseln. Om pandemin lärt oss något så är det att människor behöver kollektivtrafik, för att samhället ska kunna gå runt. Kollektivtrafiken i Stockholm behöver en omstart. Vänsterpartiets första steg är minskad trängsel.

 

    Opinion