Opinion

Kommunals kongress

Kommunal behöver avskaffa individuella löner

Foto: Maja Suslin/TT

Inför Kommunal-kongressen vill debattörerna från Kommunalvänstern lyfta frågan om att avskaffa den individuella lönesättningen.

Opinion

På tisdag (31/5) börjar Kommunalarbetarförbundets kongress. Det finns en mängd motioner om att förbundet ska avskaffa den individuella lönesättningen. Pottsystemet har havererat och splittrar arbetarna när samma arbetsuppgifter bedöms olika. Skräckexemplen är många och finns över hela landet och i olika branscher: Lönekriterierna är oklara, chefen finns inte i verksamheten och kan inte bedöma arbetet, lönerna sätts godtyckligt eller ges till chefens ”favorit”.

Arbetsgivaren har fått för stor makt över medlemmarnas lönesättning. När arbetstagaren inte känner till vad det är som genererar löneökning upplevs hela lönemodellen som oklar och godtycklig.

I dag finns problem med hur vissa arbetsgivare hanterar individuell och differentierad lön. Otydligheten har skapat stort utrymme för godtyckliga lönesättningar. Arbetsgivaren har fått stor makt över medlemmarnas lönesättning genom att kontrollera hela löneutrymmet. I andra förbund som Handels eller HRF har en del av höjningen varit garanterad för alla, och en del fördelats i pott.

Tanken med individuella löner var att arbetsplatserna skulle utvecklas genom att belöna alla med specialkunskaper eller som kommer med kreativa idéer. I verkligheten har det istället ofta blivit ett godtyckligt system. Det har missbrukats genom att användas till att höja minimilöner.

Det enklaste sättet att få en stor löneförhöjning är inte att jobba hårt, utan att ha ”dåliga” kollegor. Så istället för att få en stark personalgrupp uppmuntrar pottsystemet till en ojämn grupp där ingen vill hjälpa varandra.

Både avdelningarna i Norrbotten och Västerbotten har bifallit motioner om att avveckla individuella löner. Nu är det dags för kongressen att ta beslut för att få en bättre lönemodell i kommande avtal. Likvärdigt arbete ska bedömas lika och systemet med individuella löner bör avskaffas!

  • individuella löner
  • Kommunal
  • kongress

Opinion