Inrikes

Kommunal kräver 30-timmarsvecka: ”Kan inte alltid anpassa oss”

Zandra Michal, sektionsordförande och nyvald förbundsstyrelseledamot i Kommunal, skrev motionen om förkortad arbetstid. Till vänster: en tidigare Kommunal-kongress år 2016. Foto: Marcus Ericsson/TT, privat

Kommunal ska verka för att 30-timmarsvecka införs genom politiskt beslut. Det står klart efter att medlemmarna kört över förbundsledningen under kongressens andra dag. ”Det har talats om väldigt många gånger, av väldigt många medlemmar i olika fackföreningar”, säger Zandra Michal, som tog fram förslaget.

Inrikes

Motionen som röstades igenom innebär att Kommunal, Sveriges näst största fackförbund med starka band till Socialdemokraterna, nu kräver kraftigt sänkt arbetstid med bibehållen lön. Det ska ske både genom förändringar i kollektivavtal och påtryckningar på de politiska partierna för att ändra saken i riksdagen. Det senare är kontroversiellt i svensk fackföreningsrörelse och innebär en delvis ny strategisk inriktning.

– Kamrater, vi håller inte till pension. Vi går sönder. Det finns ingen värld där jag som personlig assistent håller tills jag fyller 65, 67, 70, 80 eller vad det nu kan vara. Många är kollegorna som vi tillsammans sett genom åren, som gått in i pensionsåldern med krökta ryggar, sade ombudet Robert Mjörnberg när han argumenterade för motionen på kongressgolvet tillsammans med en enad medlemsgrupp från Stockholm.

Förbundsstyrelsen ändrade sig delvis och gick med på att Kommunal ska ”verka för förkortat heltidsmått”, men fortsatte argumentera emot ett konkret mål om 30-timmarsvecka med bibehållen lön. Förbundsstyrelseledamoten Barbro Andersson sade också att det finns faror med att kräva det på politisk väg.

– Politiska majoriteter kan ju ändras. Vi kan tänka på semesterlagen, där vi fick sex veckors semester, och sen var det en annan regering som plockade bort det. Då hade vi avstått löneutrymme och andra arbetsvillkorsförändringar för att få det.

I resten av förbundsstyrelsens svar föreslogs bland annat att frågor om arbetstid hanteras genom så kallade arbetstidskonton, där löneökningar kan bytas mot sänkt arbetstid, och att problem med ohälsa på jobbet ska lösas genom bättre arbetsmiljöarbete snarare än arbetstidsförkortning.

Men den argumentationen bet alltså inte på kongressombuden, som röstade igenom motionen om 30-timmarsvecka i sin helhet.

Zandra Michal, som precis valts in i Kommunals förbundsstyrelse, skrev motionen. Hon säger till Flamman att hon blev ”lite förvånad” att den gick igenom.

– Det har talats om väldigt många gånger, av väldigt många medlemmar i olika fackföreningar, att vi måste förkorta heltidsmåttet men inte sänka löner. Eftersom det är så många tidigare motioner som blivit avslagna på grund av att-satsernas formuleringar så skrev jag en motion med lite olika att-satser, för att någon av dem förhoppningsvis skulle gå igenom.

Och sedan gick alla igenom.

– Ja, det är jättebra. Det sätter lite krav på Kommunal framåt, att det finns olika vägar att driva frågan.

Michal säger att motionen har diskuterats och förberetts i hennes kongressdelegation, från Stockholm, men att hon inte haft förberedande kontakt med andra delegationer för att övertyga dem att rösta ja.

–  Jag tror att de anföranden Stockholmsdelegationen hade i talarstolen, och kanske svaren från förbundsstyrelsens representanter, gjorde att hela kongressen tog ställning för det vi ville.

Har inte förbundsstyrelsen en poäng i att det är riskfyllt att driva frågan på politisk väg eftersom en ny regering lätt kan dra tillbaka en sådan reform?

– Jag anser inte att det är ett försvar för att inte verka för det. Vi kan inte alltid anpassa oss efter det politiska läget. Det är klart att det är politiker som stiftar lager, inte vi. Vårt uppdrag blir att påverka. Det är klart att man kan nå framgång eller motgång i det, men vi måste ju i alla fall försöka.

Hur ska du förvalta beslutet, nu när du blivit invald i förbundsstyrelsen och därmed ansvarig för att ta det vidare?

– Det kommer såklart kräva att jag ser att det händer saker i förbundsstyrelsen, att det tas beslut som kan bidra till att vi når de besluten, säger Michal och fortsätter:

– Hur, det får vi se.

  • 6 timmars arbetsdag
  • Kommunal

Inrikes