Inrikes

Kommunals nya krav: Arbetsskor och tandvård

Sandaler som arbetsskor.

Sveriges näst största fackförbund har avslutat sin kongress. Flamman listar deras nya krav på politiker och arbetsgivare, som kan påverka alla svenska löntagare om de blir verklighet.

Inrikes
  • Tandvård ska jämställas med övrig vård. Kommunal ska ”aktivt verka” för att den omfattas av sjukvårdslagen och högkostnadsskyddet, och därmed blir betydligt billigare än i dag.
    Högre ersättning vid vård av barn. I dag beräknas den på en årsinkomst av max 362 200 kronor.
  • Bättre lönesättning. Kongressen röstade inte igenom förslagen om att slopa systemet med individuell lönesättning, men krävde att förbundsledningen ska återkomma med konkreta förslag på hur individuell lönesättning ska fungera bättre i praktiken. Sådana förslag kan inspirera facken i andra branscher med liknande problem.
  • Fler fackligt organiserade. Kommunal befäste sitt mål om att växa från omkring 500 000 medlemmar i dag till 600 000 medlemmar år 2030. Man ska också införa ett studerandemedlemskap och utreda möjligheten att sänka medlemsavgiften.
  • Arbetsskor. Statsminister Magdalena Andersson talade på kongressen och meddelade att Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att se över möjligheten att tvinga arbetsgivare att ge sina anställda ändamålsenliga arbetsskor – en fråga som Kommunal har drivit i många år.
  • Ingen V-samverkan. Förslagen om samverkan eller samarbete med Vänsterpartiet, som aktualiserats efter att LO-facket Fastighets röstat för det, röstades ned med stor majoritet.
  • Fortsatta bonusar till fackets anställda. Ett förslag om att rådfråga medlemmarna innan förbundsledning och kanslipersonal får bonusar röstades ned. Förslaget kom till efter att en coronabonus på 8 000 kronor betalats ut till anställda och ledning, med motivationen att det varit ett tufft arbetsår. Händelsen har lett till jämförelser med den stora Kommunalskandalen 2016.

Flamman har tidigare rapporterat att Kommunals medlemmar gick emot ledningen och röstade för att kräva sänkt arbetstid till 30 timmar i veckan genom lagändring.

    Inrikes