Nyheter

I ledningen inför Chiles presidentval: Kommunist och tidigare gerillamedlem

Daniel Jadue och Pamela Jiles ligger i princip i delad ledning i opinionsmätningarna inför det chilenska presidentvalet i november.

Chile präglas av en ovanlig vänstervåg. Inför det viktiga presidentvalet i höst leder i dag en kommunist och en ex-kommunist i mätningarna.

Nyheter

Ända sedan de våldsamma protesterna hösten 2019 har Chile präglats av en vänstervåg. Det huvudsakliga uttrycket för det är att president Sebastian Piñera tvingades utlysa en folkomröstning om en konstituerande församling som nästa månad ska utarbeta en ny grundlag. Men även inför presidentvalet, som är planerat att hållas om sju månader, har vänstern en ovanligt stark position. För vänstern gäller det nu att se till att vågen håller i sig ända fram till november.

I de senaste opinionsmätningarna inför presidentvalets första omgång leder Kommunistpartiets kandidat Daniel Jadue i dagsläget med omkring 20 procent av rösterna. Han är borgmästare i en Santiago-förort och har stått för en rad populära lokala välfärdsreformer, såsom offentliga lågprisapotek, sociala bostäder och subventionerad utbildning. Strax bakom honom kommer kongressledamoten Pamela Jiles som företräder det Humanistiska partiet. Hon var medlem av Kommunistpartiet fram till 2006 och tillhörde en gerillagrupp under Pinochet-eran. Hon syntes mycket på sociala medier under protesterna 2019 och är den tredje kändaste politikern av dem som ställer upp i presidentvalet. Den högerkandidat med bäst siffror kommer i dagsläget långt bakom båda, med runt tolv procent.

Jadue och Jiles kunde båda, till skillnad från de flesta chilenska politiker, röra sig bland demonstranterna och mötas av glada hälsningar snarare än kastade flaskor under protesterna 2019. Men än så länge motsvaras deras popularitet i opinionsundersökningarna inte av ett lika stort folkligt engagemang som protesterna i sig och kravet på en ny grundlag som rörelsen samlades runt. Ännu har ingen kandidat eller parti lyckats lösa det grundläggande problemet från 2019, nämligen frågan om hur ilskan och protestviljan ska omsättas i konstruktivt politiskt förändringsarbete. Om detta skulle innebära att valdeltagandet i höst blir lågt lär Jadues och Jiles chanser försämras avsevärt.

Dessutom är Chiles vänster en långt mindre disciplinerad politisk kraft än högern. Vilka presidentkandidater som kan komma att ställas mot varandra i en utslagsomgång och hur oddsen skulle se ut i en sådan är ännu för tidigt att spekulera om. Men säkert är att om Jadue eller Jiles skulle gå vidare lär högern, som nu är splittrad mellan ett tiotal kandidater, snabbt ena sig. Frågan är då om den notoriskt splittrade chilenska vänstern också förmår göra det.

  • Chile
  • Latinamerika
  • Sydamerika
  • val

Nytt