Inrikes

Kommunister överklagar valresultatet

Henrik Jönsson menar att det svenska valsystemet missgynnar inte bara hans eget parti – utan alla små partier. Foto: Privat.

Valsystemet ”Missgynnar alla småpartier”, enligt SKP:s partisekreterare.

Inrikes

Sveriges kommunistiska parti, SKP, menar att valsystemet konsekvent missgynnar mindre partier. Nu har man överklagat resultatet av valet den 11 september.

– Vi har skickat in en formell överklagan till valprövningsnämnden. Den ska lämnas in senast 10 dagar efter att valresultatet presenteras så det gjorde vi då den 27, säger Håkan Jönsson, partisekreterare för SKP till Flamman. 

SKP hade redan innan valdagen problem bland annat med att man fick bakläxa på sina valsedlar. Valmyndigheten ansåg att ”Sveriges kommunistiska parti” var för likt ”Kommunistiska partiet”, som registrerat sitt namn först.  

– Det här med att vi inte fick ha vårt namn, det missgynnade oss. Men valsystemet i sig missgynnar alla småpartier, säger Håkan Jönsson. 

Han pekar på bland annat partistödet, som bara betalas ut till partier som är stora nog att ta mandat i kommun, riksdag eller region. Ett annat problem är att de mindre partierna måste finansiera och leverera sina valsedlar till vallokalerna själva, medan de större får hjälp av valmyndigheten. 

– Även om man har sett till att det finns valsedlar i alla lokaler vid tio på valdagen så kan de ta slut, eller försvinna. Då är det upp till oss själva att åka runt och fylla på. Vi ställde upp i alla tre valen över hela landet. Det blir en hel del valsedlar, säger Håkan Jönsson. 

Valprövningsnämnden består av ledamöter utsedda av riksdagen och kan välja att utlysa omval om de anser att valet inte genomförts på rätt sätt. Den makten har nämnden aldrig utnyttjat. 

Får det någon effekt att överklaga ett valresultat?

– Jag hoppas att de politiker som sitter i valprövningsnämnden får sig en tankeställare. Så att det inte blir så här nästa gång. 

SKP fick inga mandat i kommun- eller regionfullmäktige i höstens val. I riksdagsvalet ökade man från strax över 700 röster 2018 till nästan 1200. 

– Vi fick inga mandat, men det gick ändå bra. Vi ökade nästan överallt där vi ställde upp. Om man ser på andra partier till vänster om vänsterpartiet så har nästan alla andra gått bakåt. Så det är vi nöjda med. 

    Inrikes