Inrikes

Konsten att komma överens

Vallokal i Riksdagshuset. Foto: Dan Hansson/TT.

Under mandatperioden har drygt en tredjedel av landets kommuner styrts av rödgröna koalitioner. Bland dem finns exempel både på framgångsrika samarbeten och mindre lyckade kommunstyren – och mycket tyder på att personkemin väger tungt.

Inrikes

 

Efter valet 2014 skulle 96 av landets 290 kommuner komma att styras av rödgrön majoritet i kommunfullmäktige. Av dessa har 65 stycken haft majoritetsstyre. En av de kommuner där det har fungerat bra är Region Gotland, som också har visst utökat ansvar som vanligtvis hanteras på landstingsnivå. På Gotland bildades det efter valet återigen en rödgrön majoritet och om samarbetet så säger Annamaria Bauer, ombudsperson för Vänsterpartiet Gotland så här:

– Generellt har det fungerat bra och vi har fått igenom mycket av våran politik. Samarbetet hänger mycket på vem Socialdemokraterna har som ordförande. Vi kan absolut se ett fortsatt samarbete på en lokal nivå, men det krävs att det jämkas lite från alla håll för att det ska fungera.

På Gotland är det Socialdemokraterna som har flest mandat. Det är inte ovanligt, och Annamaria Bauer påpekar att historien som maktparti tillhör deras kultur när vi talar om kommande val. Något som inte alltid är helt enkelt att handskas med.

– Det är det som är lurigt med Socialdemokraterna. Det är svårt att veta hur de tänker innan det är dags så att säga. Det är deras kultur, de är vana att styra och ställa och behålla makten.

Fortsatt majoritet
Socialdemokraterna har historiskt sett varit ett starkt parti i både riksdagsval och kommunval. De två senaste valen har partiet totalt samlat ihop 32,4 procent av rösterna på kommunnivå i valet 2010 respektive 31,2 procent i valet 2014. Även efter en sänkning med över en procent är de fortfarande störst. Men av riksdagspartierna är det Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som har ökat mest. Vänsterpartiet ökade 0,7 procentenheter medan Sverigedemokraterna ökade 4,4 procentenheter mellan de senaste två valen. Feministiskt Initiativ ökade med 0,9 procentenheter i kommunvalet trots att man inte tog något riksdagsmandat.

”Vi ville inte bara arbeta med välfärdsfrågor som vi rödgröna partier annars är väldigt duktiga på”

Vänsterpartiets framgångar är ingenting som undgår Vänsterpartiet på Gotland, där man även hoppas på att knipa ett riksdagsmandat.

– Jag känner att vi ligger riktigt bra till, vi får väldigt mycket nya medlemmar just nu och det känns som vi har mycket medvind här på Gotland. Gotland har bara två mandat i riksdagen, så vi kämpar ungefär som Jesus skulle komma tillbaka och gå på vattnet, men vi siktar på att nypa åtminstone en mandat, fortsätter Annamaria Bauer.

Isabel Enström, Miljöpartiets regionråd och gruppledare för Region Gotland, är också positiv till hur de har utvecklat samarbetet på ön tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

– Vårt samarbete har utvecklats under dessa två mandatperioder och speciellt det senaste året med Meit Fohlin (S) som regionstyrelsens ordförande. Vi har hittat lösningar på de utmaningar vi haft även om vi inte kommit överens alla gånger. Det är väldigt sällan vi har gått ifrån varandra i någon fråga, säger hon till Flamman.

Varken svart eller vitt
Det råder delade meningar i Östersund kommun om huruvida den politiska samverkan har varit bra eller inte. Elisabet Öhrnell, gruppledare för Vänsterpartiet i kommunen menar att det har krävts ett stort mått diplomati för att få samarbetet att hålla ihop.

– Vi har försökt att ligga lågt med frågor där vi inte är helt överens. Personligen är jag mycket tveksam om vi kommer kunna fortsätta ett samarbete, säger hon till Flamman.

Jenny Persson från samarbetspartnern Miljöpartiet i Östersund lyfter däremot fram det på ett annorlunda sätt:

– Det har i stort sett fungerat bra, men vissa frågor har vi kommit överens om att vi inte kommer överens om. Ett exempel är bland annat utbyggnad av externa köpcentrum som S är för och vi tillsammans med vänstern har varit emot.

En av kommunerna där samarbetet inte gått speciellt bra är Hofors kommun. Där avslutades det mitt under pågående mandatperiod efter konflikter mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

– Vi hade haft samarbete sedan 2006 och det fungerade väl hyfsat. Socialdemokraterna har haft en vana att styra själva och sett oss mer som ett stödparti. Det kulminerade 2017 då de dels tyckte att vi var konfliktsökande när vi uttryckte att det var bra att de borgerliga partierna stöttade vårt budgetförslag. Vi ville även se över de kommunövergripande målen och ha ett samarbetsdokument, vilket de inte var intresserade av. Lärdomen av detta är att ska vi samarbeta kommer vi kräva att ha ett dokument med tydliga mål och spelregler hur vi hanterar oenigheter, säger Xamuel Gonzalez Westling, ledamot i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Hofors till Flamman.

Daniel Johansson, ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Hofors menar att det avbrutna samarbetet med Vänsterpartiet också innebar att S fick möjlighet att fokusera på frågor som inte traditionellt anses tillhöra de rödgröna.

– Politiskt så är vi båda vänsterpartier, vi delar samma grunder och ideologi, så det kändes tråkigt, men vi såg det praktiskt bättre att samarbeta med Centerpartiet och Liberalerna för att kunna prioritera hela orten. Vi ville inte bara arbeta med välfärdsfrågor som vi rödgröna partier annars är väldigt duktiga på. Det är inte omöjligt att vi samarbetar med Vänsterpartiet igen men det är heller inte omöjligt att vi fortsätter samarbetet med dem som vi arbetar med i dag.

Och medan frågan om blocköverskridande samarbeten går varm på riksplanet, är det ingenting som någon av de två lokalpolitikerna verkar tycka är särskilt kontroversiellt.

– Jag skulle inte påstå att rikspolitiken påverkar den lokala politiken. Vi är mindre än en skolklass, man måste titta på vilka samarbete som fungerar. Hade det varit kloka och smarta personer i Moderaterna så hade vi pratat med dem, fortsätter Daniel Johansson.

– Är det rätt politisk inriktning så kan vi samarbeta med vem som helst, så länge det inte är Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är väl förstahandsalternativet så klart, där ser vi mest möjligheter att komma överens, säger Xamuel Gonzalez Westling.

Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, så styr de rödgröna koalitionerna var tredje kommun i landet efter valet 2014. Blocköverskridande samarbeten utgör hela 43 procent. Om exakt en månad är det nytt kommunval, exakt hur det kommer gå är svårt att förutspå, eftersom det saknas tillförlitliga opinionsmätningar på lokal nivå. Men hur och med vilka politiska majoriteter många av landets kommuner ska styras är minst lika oklart som vilka partier som ska ingå i regeringen.

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • kommunpolitik
  • kommunval

Inrikes