Ledare

Konsumtion kan inte rädda oss från klimatkatastrofen

Klimataktivister tågade i helgen mot kolminorna i Rhineland, västra Tyskland. Foto: Iilias Bartolini - Ende Gelände

Aktivisterna som blockerar kolkraftverk i Tyskland sätter fingret på kapitalismens försök att överleva som produktionssystem i en värld som blir allt mer skadad av dess logik.

Ledare

 


Ende Gelände
– Hit men inte längre, så lyder parollen som samlade tusentals människor från hela världen i västra Tyskland under helgen. Brunkolet (ni vet det där där vårt statliga Vattenfall sålde till tjeckiska riskkapitalister) stod i centrum för de aktioner människor samlats för. Deras mål? Att genom blockad av fossil infrastruktur stänga ner kolkraftverken i regionen.

Det var under förra året den rödgröna regeringen sålde kraftverken i Tyskland till energikoncernen Energeticky a Prümyslovy Holding (EPH) istället för att avveckla verksamheten och låta kolet ligga kvar i marken. Brunkolet är ett av det smutsigaste och mest klimatpåverkande bränslena som finns. Enligt Greenpeace har de sålda gruv-rätterna kapacitet att släppa ut 1,2 miljarder ton koldioxid i atmosfären. Fem gruvor kan alltså släppa ut 24 gånger mer koldioxid än hela Sverige tillsammans.

Trots bolagens enorma påverkan blir miljöfrågan allt för ofta reducerad till en fråga för oss som individer. Vi ska på olika sätt ändra vår livsstil genom att konsumera ekologiskt, skruva av korkar från mjölkpaket eller köpa en elbil. Samtidigt fortsätter stater och företag att använda kol och andra smutsiga fossila bränslen som släpper ut så mycket mer. Fokus förskjuts från kapital till individ.

Att handla ekologiskt är inget fel i sig, men är det förändring vi vill ha krävs det att vi bryter med de idéer som reproducerar den liberala tanken om att det är konsumtion och inte ett övertagande av produktionen som förändrar världen vi lever i. Vi behöver strukturella och storskaliga förändringar som inte ligger inom ramen för det individuella valet. Vi behöver göra upp med det system som i grunden förstör jordklotet vi lever på.

Att kapitalismen och vår miljö inte är en lyckad kärleksrelation blir för många av oss allt mer uppenbart. Klimatet är i akut kris. De flesta forskare är överens om att utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt inom den närmsta tiden om vi ska ska undvika en värld med frekventa orkaner, masstorka och ännu större sociala katastrofer än de nu rådande. I boken Detta förändrar allt – kapitalismen kontra klimatet driver författaren Naomi Klein just tesen att klimatkatastrofen vi står inför har sin grund i det kapitalistiska systemet. Kapitalismens direkta avskaffande står inte i centrum för Naomi Klein. Hon understryker dock behovet av en rörelse som går utanför kapitalismens logik och bryter med den marknadsfundamentalism som fört oss dit vi är idag. Vi ska inte jobba med företag, vi ska jobba mot dem.

Vi lever i en tid där Justin Trudeau lyckades med konststycket att under en och samma dag ta emot ett klimatpris för att senare hålla ett bejublat tal inför olje och gas-magnater där han utlovade Kanadas fortsatta stöd

Många av de aktivister som tog sig till Tyskland i helgen beskrev i sociala medier att de tröttnat på handlingsförlamningen i världen. Att liberalismens tro på marknadskrafterna passiviserar progressiva förslag och därmed för oss närmare krisen. Såväl Naomi Klein som de kämpande människorna i Tyskland ringar väl in både vår samtida klimatdebatt och kapitalismens försök att överleva som produktionssystem i en värld som blir allt mer skadad av dess logik. En tid där ickebindande klimatavtal marknadsförs med glada selfies. En tid där Justin Trudeau lyckas med konststycket att under en och samma dag ta emot ett klimatpris för att senare hålla ett bejublat tal inför olje och gas-magnater där han utlovar Kanadas fortsatta stöd.

Vi behöver ett politiskt projekt för social jämlikhet som vilar på en ekologisk grund. Ett projekt som inte lägger sin tilltro till att marknaden räddar vår värld med grön teknologi och grön kapitalism. Ett projekt som förstår att miljöfrågan är tätt sammankopplad med frågan om social jämlikhet. Som belyser att ett system vars grund utgår från att vinst och profit går före människor såväl som natur är ett ohållbart system. Kapitalismen har tagit oss hit. Nu måste vi vända på skutan.

  • brunkol
  • Ende Gelände
  • klimatkris
  • klimatpol

Ledare