Inrikes

Kortare arbetstid vinner mark

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT.

Kortare arbetstid är på tapeten. Lokalt drivs just nu många projekt med sex timmars arbetdag. Samtidigt vill en del se större förändringar.
– Försök är jättebra för att sätta ljus på frågan och ifrågasätta åtta timmars-normen. Men för den kommun som är redo att ta nästa steg skulle det vara bättre om vi kunde jobba med riktmärket för heltid i kollektivavtalet, säger Clara Lindblom, personalborgarråd (V) i Stockholm.

Inrikes

– Det troliga är att vi kommer att få se fler projekt i Göteborg om handlar om sänkt arbetstid under 2017, säger Daniel Bernmar, vänsterpartistiskt kommunalråd i Göteborg.
Vid årsskiftet avslutades försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i Göteborg. När Flamman intervjuar Daniel Bernmar är han i Österrike – för att dela med sig av erfarenheterna från Svartedalen.
De preliminära rapporterna kring Svartedalen pekade på väldigt positiva resultat, vilket fick kommunen att avsätta ytterligare pengar i en pott för projekt som rör arbetsmiljö och sänkt arbetstid.
Kan lokala projekt underlätta att driva på för sex timmars arbetsdag på ett nationellt plan?
– I mitt perspektiv är det precis det vi gör. Från att Göteborg lanserade den här idén så har vi sett flera arbetsgivare som hoppat på det här. Vi har skapat en möjlighet för fler att våga testa.
Daniel Bernmar tycker kortare arbetstid är viktigt för ett hållbart arbetsliv. Om arbetare ska kunna jobba till 65 tror han det är nödvändigt att sänka arbetstiden. Den stora vinsten med kortare arbetstid  tycker han är att personalen mår bättre.
– När man pratar med personalen och de säger ”jag känner att jag gör ett bra jobb och jag känner mig fräsch när jag går från jobbet”. Då är det en win.
På sikt tror han att det kommer vara nödvändigt att använda sig av sänkt arbetstid i välfärdsyrken för att möta upp arbetsbristen.
– Jag tror vi kommer hamna i en position där arbetsgivarparten, SKL, tvingas titta på arbetstid som en faktor för att skapa goda arbetsvillkor och få människor att stanna i jobbet.
Fler kommuner och landsting tar efter Göteborg. Runt om i landet har försök med kortare arbetstid poppat upp. Ofta är det Vänsterpartiet lokalt som driver på. I förra veckan meddelade Västerbottens landsting att man startar ett projekt med sex timmars arbetsdag för städare på Skellefteå lassarett.
– Vi i Vänsterpartiet är väldigt glada att vi kunnat driva genom ett projekt med sex timmars arbetsdag i Västerbotten. Det är ett litet steg på vägen till en ny arbetstidsnorm i Sverige, sade LiseLotte Olsson, landstingsråd (V), i ett uttalande.
Försöket i Skellefteå kommer att pågå från mars 2017 till september 2018.
– Kortare arbetsdagar ger förutsättningar för ett bättre mående och högre livskvalité. Det känns därför extra kul att få lyfta städverksamheten i Skellefteå som visat på höga sjuktal, säger LiseLotte Olsson.

Vill se större projekt

I Stockholms stad sitter Vänsterpartiet i ett rödgrönrosa styre. Flamman ringer upp Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd (V), för att höra hur man ser på försök med arbetstidsförkortning.
– Det som är speciellt med Stockholms stad är att vi redan haft försök med sex timmars arbetsdag, säger Clara Lindblom.
Projekten, som bland annat berörde äldreomsorgen och parkeringsvakter, drevs igenom av just Vänsterpartiet för ungefär tio år sedan.
– Om vi ska göra ett nytt försök så skulle jag vilja att det gjordes på en mycket större grupp än tidigare.
Clara Lindblom påpekar att de försök som gjorts kring arbetstidsförkortning i kommuner och landsting, ofta har gjorts under en begränsad tid och på en mindre grupp anställda. Då kan det vara svårt att se de långvariga effekterna av arbetstidsförkortning. Hon skulle därför vilja se andra typer av projekt för kortare arbetstid.
– Jag skulle i så fall hellre vilja att exempelvis hela hemtjänsten i Stockholms stad skulle få 35 timmars vecka.
– Men helst av allt skulle jag vilja att man gjorde en öppning i de centrala kollektivavtalen mellan SKL och Kommunal där riktmärket för heltid sätts.
I dag är riktmärket för heltid i kollektivavtalet inte förhandlingbart på lokal nivå. Skulle det ändras  skulle kommuner och landsting kunna gå före och sänka arbetstiden lokalt.
– På så sätt slipper vi försöken. Försök är jättebra för att sätta ljus på frågan, få effekter utvärderade och ifrågasätta åtta timmar-normen. Men för den kommun som är redo att ta nästa steg skulle det vara bättre om vi kunde jobba med riktmärket.
Hon ser gärna att Vänsterpartiet driver på i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för en sådan ändring.
– På så sätt skulle vi kunna gå före och göra gradvisa sänkningar, antingen i prioriterade yrkesgrupper eller för anställda överlag i Stockholms stad.

 

 

”Frågan har vuxit för mig”

Hallå där…

… Jennie Anttilla, som var fackligt arbetsplatsombud på Svartedalens äldreboende under tiden som sextimmarsförsöket pågick.
Hur har projektet i Svartedalen lyckats?
– Det har varit väldigt lyckat. Jag tycker det har varit positivt att få den lediga tiden där man har kunnat unna sina barn mer närvaro. Vi har också varit piggare och gladare på jobbet.
Är sex timmars arbetsdag en viktig fråga?
– Ja, det tycker jag och den har vuxit för mig under tiden när vi drivit det här projektet och vi har sett effekterna. Jag pratade med mitt fackombud i går och vi kommer att försöka arbeta med den här frågan vidare, men riktigt hur vet vi inte än.
Vad tyckte du om kortare arbetsdag innan försöket?
– Jag visste inte så mycket om det, men tyckte det lät lockande när vi fick möjlighet att vara med och prova. I och med det har det också vuxit fram ett intresse och jag tycker även att man pratar mer om det i dag än för två år sedan.

  • arbetstidsförkortning
  • sex timmars arbetsdag

Inrikes