Inrikes

“Kryphål” öppnar för omvandlingar till visstid

Foto: Claudio Bresciani / TT

Att omvandla tillsvidaretjänster till visstid var inte ett brott mot kollektivavtalet. Det slog Arbetsdomstolen fast i onsdags.

Inrikes

Femton anställda inom personlig assistans i Falun gick 2012 från det kommunala bolaget till det privata bolaget Omsorgscompagniet. När företaget 2015 omvandlade deras tjänster från tillsvidare till visstid antog Kommunal att det var ett brott mot kollektivavtalet. Men det var det inte, slog Arbetsdomstolen fast i en dom på onsdagen.

Nu blir domen praxis, inte för hela arbetsmarknaden, men för liknande fall. På Kommunal är man inte helt nöjda.

– Vi hade trott att LAS skulle skydda här. Men det hade en annan uppfattning. Det är väl lite tråkigt, säger Margaretha Johansson, förbundsombudsman på Kommunal, till Flamman.

Hon medger att man i avtalsrörelsen missat det “kryphål” som nu låter arbetsgivare omvandla anställdas anställningsformer.

Betyder det här att ni måste få till stånd en ändring av avtalet i kommande avtalsrörelse?

– Ja, vi måste ju titta på hur man kan göra för att förhindra att man tar de som nu har tillsvidareanställningar och omvandlar dem. Det är ju ett avtal vi får kämpa ganska hårt med. Det syns ju i årets avtalsrörelse, säger Margaretha Johansson.

De kommande förhandlingarna kompliceras enligt henne ytterligare av att avtalet delvis styrs av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
– Men nu vet ju vi vad vi behöver förhålla oss till, och vad vi behöver ta upp, när vi vet att LAS inte skyddar här, även om du har tillsvidare i bottnen.

Almega, däremot är nöjda med domen. Och menar att det skulle vara svårt att driva ett assistansföretag om det inte gick att anställa folk på visstid – eftersom brukare har rätt att välja bort personliga assistenter de av någon anledning inte vill ha.

– Då måste man ha möjlighet att plocka bort en personlig assistent som brukaren inte vill ha i sitt hem. Och skulle man då tillämpa vanliga regler, då krävs det saklig grund, och då räcker det inte med att brukaren säger att jag trivs inte med den och den, utan då skulle det krävas ganska grova brott mot anställnigskraven, säger Lars Bäckström på Almega.

  • Kommunal
  • LAS
  • personlig assistans

Inrikes