Ledare

Laila Vianden: En misstänkt polismördare blir till

Polisens avspärrningar efter dödsskjutningen i förra veckan. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT.

Det tragiska polismordet i Biskopsgården måste få konsekvenser. Men när blåljusen kommer är det redan för sent.

Ledare

En polis har skjutits till döds i stadsdelen Biskopsgården.

Det som absolut inte fick hända har redan hänt, igen, och det går inte att ta tillbaka eller göra ogjort. Det som återstår är traumats formalia av utredningar, rättsliga processer och nyhetsrapportering.

Men det får inte stanna där.

För kvar står anhöriga, vänner och kollegor. Det gör även anhöriga, vänner och skolkamrater till den misstänkte gärningsmannen – en sjuttonårig som redan vid femton års ålder dömdes till sluten ungdomsvård för mordförsök på en skolkamrat.

Kvar står den socialsekreterare som med största sannolikhet suttit med liknande högprioriterade ärenden och den svåra uppgiften att hitta en placering. Kanske tillhör hen just den grupp av kollegor som larmat om hur kostnadsbesparande mål leder till att samma barn och ungdomar återkommer med allt svårare problematik att hantera. Kvar står de pedagoger som med en krympande budget dagligen gjort sitt yttersta för att framhålla utbildning och arbete som ett stycke lovande och fullt uppnåelig framtid för en ung människa att sträva mot. Och kvar står de boende i ett område som år efter år sett hur nedskärningar i samhällsservicen drabbar kvarterens mest sårbara individer.

För två år sedan, 2019, stod socialtjänsten på Norra och Västra Hisingen inför besparingar på 9,4 respektive 30 miljoner kronor. Stadsdelarna omfattar bland annat Backa och Biskopsgården, två områden som tidigare behäftats med problem. Nedskärningarna som följde omfattade bland annat fältverksamhet och insatser riktade mot utsatta ungdomar, vilket väckte reaktioner bland personalen. Man fruktade att de kriminella gängen skulle vinna mark. Personalen gick därför ut och demonstrerade i protest under sina luncher. På samma Vårväderstorg som tidigare varit skådeplats för en masskjutning på en restaurang.

Året därpå, 2020, larmade socialsekreterare i Norra Hisingens Barn- och familjeenhet om att de inte får bevilja nödvändiga insatser, samt att de tvingats vara mer restriktiva med att inleda utredningar. Flera av socialsekreterarna pratade med SVT Väst, men vågade inte framträda med namn i rädsla för repressalier från arbetsgivaren. Samtidigt släppte Göteborgsregionens Kommunalförbund en rapport om att vart tolfte barn blivit föremål för socialtjänsten 2019. Värst var det i stadens fattigaste delar.

Samma år gick den då femtonårige pojke som nu är misstänkt för mord till attack mot en skolkamrat. Hans mamma hade redan då larmat skola, socialtjänst och polis om sonens förändring och umgänge. Hon hade bett socialtjänsten att omhänderta tonåringen hon inte längre nådde fram till. Det enda som driver en förälder till ett sådant agerande är en djup oro över barnets framtid – något som även framträder i Tills alla dör, journalisten Diamant Salihus skildring av Rinkebykonflikten, där han beskriver hur föräldrar till barn i riskzonen i förtvivlan vänder sig till polisen och ber dem att frihetsberöva barnen för att skydda dem och lära dem en läxa: sköt skolan, hamna inte i knipa, gör inget dumt.

2019 var Göteborgshögern tyvärr inte ensamma om att avisera åtstramningar. Många av landets kommuner agerade likadant. Det drabbade bland annat skolor, som tvingades skära ner på stödresurser och personal som kunde fånga upp eleverna utanför klassrummen. Skolans del i det förebyggande arbetet mot kriminalitet fick stryka på foten, trots en valrörelse där nästan samtliga partier försökt övertrumfa varandra med löften om hårdare straff och fler poliser.

Ändå saknade den M/KD-budget som riksdagen släppte igenom inför 2019 resurser till kommunerna.

I Göteborg är det fortfarande möjligt att vända utvecklingen. Under förra året gjorde staden ett överskott på 2,4 miljarder. Större delen består av det extra coronastöd som staten skjutit till, avsett att stötta upp stadens frontlinjer bland de verksamheter som dagligen möter göteborgarna; skola, socialtjänst och omsorg. I stället samlas pengarna på hög medan staden drar ned på antalet anställda. Under förra året minskade antalet elevassistenter med 140 tjänster.

Så skapar man ett samhälle där en utagerande femtonåring kan bli en misstänkt polismördare som sjuttonåring.

  • biskopsgården
  • Göteborg
  • Polis

Ledare