Inrikes

Lars Ohly sitter kvar som partiledare

Lars Ohly.

Inrikes

– Det är en oerhört stor besvikelse, det rödgröna projektet lyckades inte och det kom in ett rasistiskt parti i riksdagen, säger Lars Ohly till Flamman.
Ett problem tror han har varit att skillnaderna mellan blocken har framstått som alltför små.
– Då har det mer kommit att handla om en förtroendefråga för personer. Där har nog de borgerliga ett övertag gentemot Mona Sahlin.
Vänsterpartiet har backat i de senaste valen. För närvarande ser partiet ut att ha backat jämfört med valet 2006. Trots förlusten planerar Lars Ohly att sitta kvar som partiledare.
– Jag tänker sitta kvar, jag är vald till kongressen 2012 och det har inte förts några andra diskussioner, säger Ohly.
Han pekar också på ljuspunkter i mörkret.
– Under perioden augusti till september har Vänsterpartiet fått 1600 nya medlemmar. Det är mycket för ett parti på 9 000 medlemmar.

Jonas Sjöstedt, som av en del pekas ut som en tänkbar efterträdare till Lars Ohly, tror att partiet i alltför hög utsträckning uppfattas som för traditionellt och att det fortfarande kan finnas ett ”kommunistspöke” som stöter bort väljare. Men han vill inte rikta någon kritik mot Lars Ohly.
– Ohly har gjort en heroisk insats i valrörelsen, det vore fel att göra honom till syndabock.
Däremot är Sjöstedt öppen för ett helt nytt partiledarsystem, liknande det Miljöpartiet har, med en manlig och en kvinnlig partiledare. Framför allt för att stärka Vänsterpartiets feministiska profil.
– Även om Lasse har varit duktig i valrörelsen tror jag att det skulle ha varit annorlunda om vi även hade haft en kvinnlig ledare med en lika framskjuten position.

  • Valet 2010

Inrikes