Opinion

Låt oss inte ge företagen ett öre mer än vi absolut måste

Facebook, Instagram, alla denna typ av appar genererar sina intäkter på den tid och de klick vi lägger på deras tjänster. När det inte är öppen källkod så finns en enkel tumregel: Om det är gratis att använda, så är det du som är produkten. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT.

Bibliotekstanken kan användas för fler områden än bokutlåning, menar Carl Blom och propagerar för att vi ska sluta använda storbolagens tjänster.

Opinion

Big Bill Haywood yttrade en gång de fantastiska orden ”Jag har aldrig läst Kapitalet, men jag har kapitalets märken över hela min kropp”. I dag är kapitalet överallt. Det gör stormsteg in på våra allmänningar, de vill privatisera allting som går att sätta ett pris på. Att vi måste konsumera varor som vi nödvändigtvis inte vill konsumera, av olika anledningar, är en sanning för många av oss. Vi hanterar situationen och vet att kapitalisterna styr de företag som vi handlar hos. Säg vad man vill om vänstern, men att göra reklam, nyttja extrem marknadsföring, och hänge sig till extrem exploatering i och av tredje världen för att fylla fickorna, har de aldrig varit särskilt bra på. Därav har vi inte många platser att vända oss till för konsumtion än just företagen.

Men! Låt oss inte ge företagen ett öre mer än vi absolut måste! Second hand är en självklarhet i dag som många är medvetna om. Kanske även så fröbibliotek, klädbibliotek, nu även ett leksaksbibliotek i södra Sverige, Fritidsbanken (sport- och fritidsutrustning som lånas ut som på ett bibliotek) och faktumet att vissa bibliotek tillhandahåller strömningstjänster av filmer och serier. Men det finns vissa fällor vi måste vara medvetna om. Varje googlesökning är något vi, helt gratis, ger till Google. Den informationen vi ger dem, säljer de vidare, vilket skapar deras intäkter. Det är i min mening, onödigt. Det finns massor av söktjänster som går att använda, som inte sparar dina sökningar, och inte säljer dem vidare.

Varje googlesökning är något vi, helt gratis, ger till Google. Den informationen vi ger dem, säljer de vidare, vilket skapar deras intäkter

Med andra ord, de beter sig inte som Google. Facebook, Instagram, alla dessa genererar sina intäkter på den tid och de klick vi lägger på deras tjänster. När det inte är öppen källkod så finns en enkel tumregel: Om det är gratis att använda, så är det du som är produkten. Vi kan hitta banker av mer kooperativa slag. Det starkaste medlet vi har i våra händer är vår passivitet. Genom att inte delta i alla kapitalismens mönster, att sluta lägga våra pengar vid deras altare är ett av de starkaste sätten för oss att kämpa mot kapitalismen. Att icke-delta, ett av de dagliga aktiviteterna vi kan genomföra för att bekämpa kapitalism.

 

_______________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • Facebook
  • google
  • Instagram
  • sociala medier

Opinion