Ledare

Låt oss slippa KD:s kristna värderingar

Ingen god kristen. De värderingar som påven Innocentius IV företrädde rimmar illa med det som brukar kallas det kristna kärnbudskapet.

Det är inte så att alla kristna värderingar nödvändigtvis är dåliga. Det är bara det att KD:s kristna värderingar är det.

Ledare

I nådens år 1252 godkänner påven Innocentius V, världens då kanske främsta företrädare för kristna värderingar, tortyr i kampen mot kätteri. Det blir början för inkvisitionen, som under de följande århundradena gör sig skyldig till tiotusentals människors död.

1927, nådens år, bildar en annan företrädare för kristna värderingar, Corneliu Codreanu, den paramilitära fascistorganisationen Ärkeängeln Mikaels legion i Rumänien. Under åren som följer genomför man en rad politiska mord och antisemitiska attacker. I dag hyllas Codreanu årligen av fascister både i Rumänien och Sverige.

I nådens år 2015 tar företrädare för kristna värderingar i partiet Lag och ordning makten i Polen. De påbörjar ett arbete för att rulla tillbaka vunna rättigheter för kvinnor, HBTQ-personer och invandrare.
2016, också det nådens år, tar en rasistisk, kvinnohatande demagog makten i USA, mycket tack vare det stöd han har skaffat sig hos företrädare för kristna värderingar.
Förlåt, men det är verkligen öppet mål.

Man ska vara rättvis: När Ebba Busch Thor under påskhelgen skrev i Expressen om att Sverige behövde mer kristna värderingar var det nog på sin höjd utvecklingen i Polen hon tänkte sig.
Exakt vilka kristna värderingar det handlar om får vi dock inte veta, och de sträcker sig som bekant från soppkök för hemlösa till häxbränningar.

Det Ebba Busch Thor gör en så kallad hundvissling – ett budskap uttryckt på en frekvens där det är tydligt för de tänkta mottagarna, men grumligt för de flesta andra

Det Ebba Busch Thor gör är en så kallad hundvissling – ett budskap uttryckt på en frekvens där det är tydligt för de tänkta mottagarna, men grumligt för de flesta andra. Genom att ställa kristna värderingar mot det muslimska (eller är det buddistiskt? koptiskt?) barbari som förmodat finns i förorten vill hon använda begreppet som SD har använt svenskhet. För att splittra, göra en fiende av en utsatt grupp och suga åt sig röster från liberalismens förlorare.
Det är knappast något som alla företrädare av kristna värderingar står bakom.

Ebba Busch Thor vill också skriva om historien för att göra sin egen ideologi till bärare av värderingar som så gott som alla kan ställa sig bakom. Även om hon saknar täckning för det.
Som den socialdemokratiska debattören Daniel Färm påpekar, också han i Expressen, har den kristna högern ”…hört till de mest högljudda nejsägarna i allt från demokratins genombrott till en sekulär stat, alla människors frihet att kunna förverkliga sina livsdrömmar eller jämställdhet och sexuella fri- och rättigheter.”

Ebba Busch Thor använder sig i sin text av ett tankeexperiment:
”Man kan göra ett enkelt test med ett par grundläggande frågor. I vilken sorts samhälle lever du bäst som kvinna? Var är det bäst att vara homosexuell? I vilken del av världen är det enklast att tillhöra en religiös minoritet? Resultaten är inte huggna i sten, och det finns avarter, men chansen är stor att svaren pekar ut samhällen byggda på kristen grund.”
Kanske det. Men det går förstås att välja att plocka ut andra slutsatser ur experimentet. Resultaten är inte huggna i sten, och det finns avarter, men chansen är stor att svaren pekar ut samhällen där både kristendom och andra religioner har ett relativt litet inflytande över politiken.

Chansen är också stor att det är länder med till exempel väl utbyggda välfärdssystem, relativt små inkomstskillnader och starkt skydd för minoriteters och kvinnors rättigheter. Samtliga är saker som än i dag motarbetas av KD:s kristna värderingar.

 

_____________________________________

Prova Flamman!

Nu kan du få Flamman i en månad helt gratis. Följ länken för mer information.

  • Ebba Busch Thor
  • ideologi
  • Kristdemokraterna
  • kristna värderingar

Ledare