Opinion

Låt S ta sitt ansvar – fäll dem

Regeringen ska inte komma undan med vad som helst. Foto: Jonas Ekströmer/TT.

Opinion

Den 18 juni ska riksdagen besluta om vår rätt att strejka. Det enda som i dag kan stoppa lagen ifrån att träda i kraft är att Vänsterpartiet hotar med att lägga en misstroendeförklaring om regeringen inte drar tillbaka planerna på att inskränka strejkrätten.
Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Löner regleras av kollektivavtal som parterna förhandlar fram. Kurt Junesjö, före detta processjurist och utredare på LO-TCO Rättsskydd (LO:s och TCO:s juridiska byrå), säger att i antistrejklagen finns inget som förhindrar etablering av gula fackförbund (fack som kontrolleras av arbetsgivare) eller avtalsshopping (att arbetsgivare väljer billiga kollektivavtal framföra dyra). Hur ska vi löntagare kunna lita på att skäliga löner kommer att förhandlas fram då antistrejklagen trätt i kraft?

Amazon håller på att etablera sig i Sverige, ett antifackligt företag som betalar sina anställda svältlöner. Amazon kommer att kunna starta ett eget ”fack” och träffa kollektivavtal med det i stället för de etablerade facken, då antistrejklagen trätt i kraft. Enda sättet för LO att kunna konkurrera med avtalen som Amazons ”fack” tar fram kommer då vara att ta fram lika dåliga kollektivavtal. Då kan LO kanske skydda sitt fackliga monopol något. Det spelar dock ingen roll för alla oss som säljer vår arbetskraft. Vi vill ha kollektivavtal som garanterar skäliga löner och rimliga arbetsvillkor. Kollektivavtal som är så dåliga att de kan konkurrera ut avtal som förhandlas fram av gula (arbetsgivarkontrollerade) fackförbund duger inte till något.
Om strejkrätten inskränks kommer arbetstagares löner att sjunka samtidigt som arbetsköpares vinster kommer att öka. Ojämlikheten kommer att förvärras och maktförhållandet mellan arbetsköpare och arbetare kommer att förskjutas ännu mer till arbetsköparnas fördel.

Vänsterpartiet bör inte värna om allianser med en LO-ledning som säljer ut fackliga fri- och rättigheter bakom medlemmarnas ryggar – Vänsterpartiet bör värna om de fackliga fri- och rättigheterna. Låt oss därför visa Sverige att V är ett parti som sätter ner foten när de fackliga fri- och rättigheter befinner sig under hot. Att vi genom handling står upp för demokratin. Därför behöver vi säga till regeringen: Dra tillbaka antistrejklagen eller ta ansvar för en kommande M- KD regering med stöd av SD. Ansvaret vilar på Socialdemokraternas axlar och samvete, inte Vänsterpartiets.

 

—————————————
V Alingsås, V Ale, V Angered, V Arvika, V Boden, V Enskede, V Habo, V Håbo, V Helsingborg – Styrelsen, V Nordmaling, V Mark, V Skurup, V Sundbyberg – Styrelsen,  V Tjörn – Styrelsen, V Torsby, V Vårgårda – Styrelsen, V Vännäs – Styrelsen, V Växjö – Styrelsen, V Uppsala, V Ystad, V Åre, V Åtvidaberg. Mikael Ekvall, Regionråd, Jönköping, Farima Sha, Distriktstyrelseledamot Väst, Gustaf Rutström, V Kalix, Distriktsstyrelseledamot Norrbotten, Daniel Hermansson, V Mjölby, Distriktsstyrelseledamot Östergötland, Zara Hedelin, gruppledare V Arvika kommun, Patrik Milton, V Lomma, ordförande, Morgan Svensson, V Malmö, Styrelseledamot, Tommy Dahlin, V Uppsala Län, Ersättare distriktsstyrelsen, Björn Alling, V Linköping, Ledamot kommunfullmäktige (KF) Linköping, Jesper Sahlén, V Lund, Noelia Perez Johansson, V Karlstad, Christoffer Loiske, V Kristinehamn, Emil Boss, V Tyresö, Ola Hakefelt, Industrivänstern, Olof Carlstein, V Norrköping, Ledamot KF, Melinda Kandel, V Norrköping, Styrelseledamot, Linus Nordmark, V Norrköping, Ola Reimer, V Norrköping, Martin Ullberg, V Norrköping, Fredrik Rydberg, V Mjölby, ersättare KF, Thomas Arvidsson, V Hässelby-Vällingby, Styrelseledamot Alexander Carvajal, V Hässelby-Vällingby, Styrelseledamot, Monica Lindmark, V Piteå, Styrelseledamot, Benny Söderberg V Piteå, Sara Eriksson, V Piteå, Rebecca Sellstedt, V Umeå, Andreas Sellstedt, Fackvänstern Umeå, Camilla Ingman, Fackvänstern Umeå, Eskil Rönér, Ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet. Mina Jakobsson, V Karlstad

  • regeringen
  • strejkrätten
  • vänsterpartiet