Opinion

Läxor behövs, Vänsterpartiet

Opinion

Ibland hoppar vänstern i alldeles galen tunna. Ett exempel är Vänsterpartiets krav på en läxfri skola. Jag kan inte detaljerna, om det finns några, men vad som når allmänheten är att Vänsterpartiet vill avskaffa läxorna i skolan. Och jag tror att de flesta människor skakar på huvudet åt den tanken och tycker att det handlar om vänsterflum, och de har rätt.

Ty hur ska det vara möjligt för eleverna att under lektionstid, ofta bullrig, hinna läsa de där böckerna i svenska som ingår i kursen, repetera engelska glosor eller ännu en gång grubbla över mattetalen de inte riktigt förstått? Att inbilla eleverna att de kommer någonstans utan hemarbete är att lura dem.
Huvudargumentet från Vänsterpartiet, som jag uppfattat det, går ut på att eftersom alla elever inte har en avskild plats där de kan göra sina läxor i lugn och ro bör man skippa läxorna, annars blir det orättvist, de som bor rymligt får en fördel. Det är naturligtvis ett problem att familjer bor trångt och inte kan ge sina barn den där lugna platsen. Men slutsatsen Vänsterpartiet drar är tokig.

I stället för att skruva ner kraven på eleverna och ta bort hemarbetet borde partiet kräva att skolan är öppen efter lektionstid, att den erbjuder gratis läxhjälp, att indragna resurser som speciallärare och fritidspedagoger återförs till skolan, att lärarutbildningen utökas och förbättras, att privatiserringen av skolan hejdas.  En rad undersökningar visar att svenska barns, och särskilt pojkars, läsförmåga sjunkit de senaste decennierna. Inte blir det bättre om Vänsterpartiet inbillar barnen att något pluggande hemma inte behövs.
Barn från hem med utbildningstradition klarar sig, deras föräldrar skulle förhöra dem på glosor eller hjälpa dem med matten, även om skolan inte gav läxor. Vänsterpartiets förslag om läxfri skola skulle snarare öka klyftorna än minska dem.

Att borgerligheten infört skatteavdrag för dem som köper privat läxhjälp kommer förstås att öka utbidningsklyftorna ytterligare. Desto viktigare att annat än «avskaffa läxorna» kommer i fokus i nästa års valrörelse när Vänsterpartiet debatterar skolan.