Inrikes

Lex Laval kan rivas upp

Det var 2004 som facken inledde stridsåtgärder mot det lettiska byggföretaget Laval un Partneri Ltd. Foto: BERTIL ERICSON/TT.

Lex laval kan rivas upp – om regeringens förslag går igenom i riksdagen.
– Det gäller att de övriga partierna ställer upp på det här och det hoppas jag att de gör, säger Lars Holmström, regionsordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, till Flamman.

Inrikes

Regeringen lägger nu fram ett förslag om att riva upp lex Laval.
”Det ska alltid vara tillåtet att kräva ett svenskt kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder”, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson  i en debattartikel i Aftonbladet som publicerades i måndags.
Konkret innebär det nya lagförslaget att det ska bli lättare för facken att kräva kollektivavtal för utländska arbetare. Det kommer också bli enklare för facken att kontrollera utstationerandes villkor genom att kräva ut uppgifter av arbetsgivare.
Däremot begränsas rätten till kollektivavtal som kommit till genom varsel och stridsåtgärder till en slags miniminivå av kollektivavtal, det som brukar kallas den hårda kärnan. Detta för att lagförslaget ska vara förenlig med EU-rätt.
”Samtidigt som vi ändrar vår egen lagstiftning fortsätter regeringen också att arbeta för att EU-reglerna ska ändras så att det blir möjligt att kräva lika lön för utländska som för svenska arbetstagare”, fortsätter Ylva Johansson.

”Glädjande”

Byggnads ordförande Johan Lindholm säger i en kommentar att beskedet är glädjande.
– Ända sedan vi gick med i EU har vår utgångspunkt varit att den svenska modellen – där parterna kommer överens i kollektivavtal – ska gälla alla som arbetar i Sverige. Vårt budskap har varit glasklart: Vi ska inte ha låglönekonkurrens eller ställa arbetare mot arbetare.
Även på lokal facklig nivå är man optimistisk inför regeringens besked.
– Det är ett steg på vägen att vi återigen kan kräva avtal med hjälp av stridsåtgärder. Det är avgörande för den svenska modellen, säger Lars Holmström, regionsordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, till Flamman.
Samtidigt påpekar han att förslaget är just ett första steg och att det även är viktigt att arbeta med frågorna i EU-parlamentet.
– Kärnan är ju en viktig del som innehåller de viktigaste sakerna, men den svenska modellen innehåller ju flera saker och det är ju vad vi strävar efter.
Tror du förslaget kommer att gå igenom i riksdagen?
– Vi har ju minoritetsregering så det gäller att de övriga partierna ställer upp på det här och det hoppas jag att de gör. Men av erfarenhet av de sista förslagen som lagts när det gäller offentlig upphandling så verkar det tufft. SD har ju valt att ställa sig långt till höger där och det är oroväckande.

  • arbetsmarknad
  • Lex Laval
  • regeringen
  • Ylva Johansson

Inrikes