Nyheter

Liberación hotas – indraget presstöd kan krossa vänstertidningen

Redaktionsmedlemmar från Liberación på myndigheten för press, radio och tv:s expedition.

Den svenska spanskspråkiga vänstertidningen Liberación har getts ut en gång i veckan sedan 1981. Nu hotas verksamheten.

Nyheter

Vid förra årets slut hade fick tidningen inget beslut om beviljat presstöd – något man fått varje år sedan 1986. Några andra besked fick man inte heller, enligt tidningens chefredaktör Miguel Beloqui.

– Det är väldigt konstigt, för vi har gjort samma tidning i fyrtio år. Och reglerna har inte ändrats sedan dess. Men plötsligt gör nämnden en helt annan tolkning av reglerna.

Enligt Miguel Beloqui har nämnden riktat in sig på att Liberación publicerar mer material än vad som är tillåtet från andra tidningar.

Mediestödsnämndens regler ställer krav både på att en viss andel av en tidnings totala skrivna material ska vara originalmaterial, och att en viss andel ska vara ”redaktionellt material” – vilket i praktiken innebär att det ska vara skrivet av redaktionens medarbetare.

Liberación har redan sedan starten publicerat artiklar som tidigare tryckts i andra, framförallt latinamerikanska, tidningar.

Men Georg Lagerberg, enhetschef på myndigheten för press, radio och tv, menar att man inte alls gjort någon ändring av hur man tolkar reglerna.

– Det har vi absolut inte gjort, säger han till Flamman.

– Fördelen med det presstödssystem vi har är att det är ganska matematiskt och neutralt. Antingen kommer man upp i de nivåer som krävs, eller så gör man inte det. Där gäller samma sak för till exempel Svenska Dagbladet som för Liberación.

Nämnden för press, radio och tv håller under måndagen ett möte för att besluta om huruvida Liberación ska få fortsatt presstöd eller inte. De vill inte säga exakt vad i Liberacións ansökan som gjort att man i år, till skillnad från tidigare år, valt att göra en närmare undersökning av om Liberación uppfyller reglerna.

Georg Lindeberg bekräftar dock att det rör sig om reglerna om redaktionellt material och orginalmaterial.
Efter beslut om beviljat presstöd betalas pengarna ut månadsvis. För Liberación, som nu inte har fått några pengar sedan årsskiftet, innebär det att även om man får ett positivt besked efter måndagens möte att de ekonomiska svårigheterna hopar sig.

– Vi måste låna pengarna från våra prenumeranter just nu. Vi har inga pengar alls. Det kommer att bli jättesvårt, säger Miguel Beloqui.
I ett brev till mediestödsnämnden i slutet på förra veckan kräver Liberación att presstödet återställs, och om inte det, att man ska få en chans att leva upp till vad man anser vara en ny tolkning av reglerna.

– Annars klarar vi oss inte. Då försvinner tidningen, säger Miguel Beloqui.

Beslut från nämndens sammanträde dröjer vanligen ett par veckor innan de offentliggörs. Men presstödsnämnden har öppnat för att göra ett undantag för Liberacións räkning.

    Nytt