Inrikes

Liberaler vill ha avgifter på studier

Inför högskoleavgifter, säger Liberala studenter. Utbildning är en rättighet, inte en vara, säger Vänsterns studentförbund.

Inrikes

Peter Ranki, ordförande för Centerstudenter, kritiserar utbildningsminister Leijonborg. Lars Leijonborg vill öppna för möjligheten att ta ut avgifter för högskolestuderande som inte kommer från ett EU-land. Centerstudenter menar att icke-diskrimineringsprincipen inom EU omöjliggör detta.
Peter Giesecke, ordförande för Liberala studenter, tycker avgifter kan införas även för svenska studenter. Vänsterns studentförbund försvarar gratis studier för alla. I slutet av januari presenterades en utredning som förberedde införandet av avgifter för vissa grupper på den svenska högskolan. Införandet av avgifter är ett paradigmskifte i svensk utbildningspolitik, menar Vänsterns studentförbund, som tidigare varnat för den här utvecklingen.
– Vi motsätter oss en helt avgiftsfinansierad högskola, men man måste också se frågan om studieavgifter i sitt sammanhang, säger Liberala studenters Peter Giesecke. Med dagens dåliga studiepremie, snålt tilltagna studiebidrag och spärrar för studenter som vill arbeta vid sidan av studierna så kan man säga att studenterna redan betalar en ”studieavgift” genom de dåliga ekonomiska villkoren.
– Utbildning ses numera en handelsvara, säger Vänsterns studentförbund i ett uttalande. Detta innebär att de rika och välbärgades makt ökar. Plånboken får aldrig får styra de möjligheter en människa har i livet. Avgiftsfriheten hade länge ett brett stöd men utvecklingen de senaste åren är oroande.
– Utvecklingen i Europa visar oss att införande av avgifter för en liten grupp snabbt sprider sig till att innefatta alla, menar Vänsterns studentförbund.

    Inrikes