Opinion

Lite teoretiska studier kanske inte är så dumt

Får man vara med i vänstern om man läst Kapitalet, undrar Stefan Sjölander i en debattartikel om studiebehoven inom Vänsterpartiet. Foto: Oktoberförlaget.

Micaela Kedhammar frågar i en krönika i Flamman nr 32/2018 om man får vara med i vänsterns politiska samtal utan att ha läst Marx Kapitalet. Min fråga är den motsatta: Får man vara med om man har läst Kapitalet?

Opinion

Av Vänsterpartiets 20 000 medlemmar, hur många tror ni har läst Kapitalet? Ett fåtal är mitt tips, men dom är med ändå och många av dom deltar just i det politiska samtalet.
Vill man föra fram en ideologisk idé behöver man också ägna sig en del åt teoretiska studier av de resonemang, analyser och ställningstaganden som leder fram till de grundläggande ideologiska utgångspunkterna för den praktiska politik man vill se förverkligad. Man får sätta av tid och fokusera på just det helt enkelt. Gör man inte det är det stor risk att den politik man driver, så småningom lämnar den ideologiska bas och de frågor som man organiserade sig för att förverkliga.

Dessvärre är teoretiska studier av marxismen inget som står särskilt högt på Vänsterpartiets dagordning för närvarande vilket man kan se i delar av politiken om man vill, och det begränsade utrymmet för Centrum för Marxistiska Samhällsstudier, CMS, också i vänsterns medier och diskussioner.

Desto mer glädjande att Flamman återkommande presenterar artiklar som visar på just sambandet mellan marxismens grundläggande kritik av den kapitalistiska produktionen och de problem vi står inför, också globalt. Utan att ta del av den analysen, blir det inte så lätt att träffa rätt i vad man behöver göra. Man börjar i stället ägna sig åt frågorna en och en, först de man själv identifierar sig med.

I Flammans utmärkta intervju med John Bellamy Foster i nr 31/2018 om ekosocialism kan man, om man vill, knivskarpt se vad det är som orsakar de omfattande och djupgående miljöproblem som vi alla berörs av. Ett enda citat, av 20 andra möjliga, lika starka: ”Till grund för dessa sprickor […] ligger ett system byggt på obegränsad och ändlös ackumulation av kapital, rotad i klass, som behandlar planeten som om den enbart vore en extern resurs.”

Dessvärre är teoretiska studier av marxismen inget som står särskilt högt på Vänsterpartiets dagordning för närvarande vilket man kan se i delar av politiken

Vad kan man dra för slutsatser av innehållet i den här artikeln i sin helhet? Ja, åtminstone två: Den första att man kan ta del av marxistisk teori också på andra sätt än att läsa 650 sidor översatt tyska från 1860-talet. Kan man sätta av 15–20 minuter utan att ägna sig åt någonting annat än att läsa artikeln, har man på bara den korta tiden fått mycket kunskap om de marxistiska uppfattningarna om hur världen fungerar och vad man måste göra för att ändra nuvarande förhållanden.

Den andra slutsatsen från artikeln är att väldigt lite av dessa resonemang syns till och med i vänsterns miljöpolitik där frågan i hög utsträckning fortfarande behandlas som fristående från den kapitalistiska produktionen och dess tvångsmässiga beteenden som syftar till att generera profit till varje pris, inklusive förödelse av planeten. Som det står i artikeln: ”Grön kapitalism är en självmotsägelse”.
Ett annat, bland många andra, enkla sätt att börja ta till sig de marxistiska grundbegreppen är att titta på de fem, ungefär fem minuter långa, videos under samlingsrubriken ”K is for Karl” av Paul Mason som presenterades på Rosa Luxemburgstiftelsens sex dagar långa kongress i Berlin i maj i år med anledning av Marx 200 årsdag och som nu finns tillgängliga på YouTube.

Vänsterpartiet ser nu ut att gå mot en kraftig ökning av röster och röstandel i valen i september. Gör man det därför att fler människor ser behovet av en mer uttalad socialistisk politik som inte accepterar den kapitalistiska produktionsordningen? Gör man det för att man ser den förstörelse som följer i kapitalismens spår eller gör man det därför att valbudskapet är inriktat på en mer traditionell socialdemokratisk politik, de värden den representerar samt ett antal enskilda profilfrågor V driver? Traditionella sossevärden som kan vara svåra att förverkliga i en kapitalism som inte alls ser ut som den gjorde under socialdemokratins storhetstid i svensk politik. Vill man ha svar på de frågorna behöver man ägna en del tid åt teoretiska studier och ideologiska samtal. Och gärna en klassanalys efter valet om vilkas röster man fick.

 

_____________________________________

Prova Flamman gratis!

Just nu kan du få prova Flamman gratis i en månad. Följ länken för mer information.

  • kapitalet
  • Marx