Inrikes

LO: Arbetarkvinnor utsatta i pandemin

”Strategin har anpassats efter den medelklass som kan jobba hemma”, säger LO-ordföranden Susanna Gideonsson på en digital pressträff.

Arbetarkvinnor har blivit av med jobbet oftare än andra under pandemin. För de kvinnor som har kvar jobbet har arbetssituationen också förvärrats mer än för de manliga kollegorna. Det visar en ny LO-rapport.

Inrikes

Coronapolitiken har inte varit anpassad för arbetarklassen, och än mindre för kvinnorna i den. Det är slutsatsen i LO:s nya rapport ”Vi som inte kunde jobba hemma”. Utöver sin tidigare kritik – att smittskyddsåtgärderna inte har anpassats för den absoluta majoritet LO-medlemmar som inte kan jobba hemma eller und­vika kollektivtrafiken – slår förbundet också fast att korttidspermitteringarna har hjälpt kvinnor i lägre utsträckning än män.

Det beror på att företag som ansöker om permitteringsstöd först måste ”se över sina kostnader”, vilket ofta innebär att göra sig av med timvikarier och annan tidsbegränsad personal. Branscher med mycket sådan personal är ofta kvinnotäta – vård och omsorg, hotell, restaurang och handel. Personer i sådana yrken har därför snarare varit hjälpta av den tillfälligt höjda a-kassan.

Rapporten säger också att det är aktiva fackklubbar och skyddsombud, snarare än råd från Folkhälsomyndigheten, som har smittsäkrat arbetsplatserna. Trots det är siffrorna mörka: hälften av kvinnorna upplever högre arbetsbelastning och två av tio personer säger att de har gått till jobbet trots symptom, oftast på grund av personalbrist eller för att man inte haft råd att stanna hemma.

– Låt de här slutsatserna sätta fart på den förändring vi krävt i decennier. Det behövs trygga jobb, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson på en digital pressträff.

Vad kommer LO göra rent konkret för att åstadkomma den förändringen, utöver opinionsbildning?

– Vi jobbar centralt med utredningar och förslag som vi aktivt försöker driva igenom. Sedan jobbar vi också med arbetsmiljöfrågan, vi hjälper förbunden med frågor kring anställningsvillkor. Det blir för långt om jag ska lista allt här nu.

Hur ser ni på att era krav på ändrad vaccinations­ordning inte har hörsammats, och att regeringen inte ens har svarat?

– Det är sunt förnuft att personer som i sitt jobb möter andra människor får vaccineras allra först, efter att man har gått igenom alla riskgrupper. Som ett sätt att förhindra att smitta sprids. Vi jobbar också tillsammans med våra partners för att underlätta vaccinering genom exempelvis företagshälsovård. Vi ser en risk att människor avstår från att vaccinera sig av rent ekonomiska skäl, eftersom man måste ta ledigt.

Rapporten är en del av LO:s jämställdhetsbarometer och bygger på offentlig statistik från SCB samt en undersökning där totalt 3 000 arbetare, både kvinnor och män, har tillfrågats om sin arbetssituation.

  • arbetsmarknad
  • coronapandemi
  • jämställdhet
  • jämställdhetspolitik
  • lo
  • pandemi

Inrikes