Inrikes

LO blir hyresvärd åt privat elitskola – ett läsår kostar 100 000

Norra Latin ritades av arkitekten Helgo Zettervall. Den utskjutande delen innehöll i de ursprungliga ritningarna idrottshall och bönesal. Foto: Martina Holmberg/TT.

Med start i höst hyr LO ut en av sina parad-fastigheter till Stockholm international school. Flamman kan nu berätta att ett läsår där kostar över 100 000 kronor – och att ABF uttryckt intresse för en arbetarrörelseskola i huset.

Inrikes

Med start i höst hyr LO ut en av Stockholms anrikaste skollokaler till privatskolan Stockholm international school (SIS).

Norra Latinskolan grundades i slutet på 1800-talet och bedrev gymnasieutbildning fram till 1980, när skolan såldes till LO. Fastigheten ligger vid Norra Bantorget, ett maktcentrum för svensk socialdemokrati och fackföreningsrörelse, och har de senaste decennierna fungerat som konferenscenter.

Flamman kan nu berätta att SIS ekonomiska modell går stick i stäv med S och LO:s gemensamma valrörelsebudskap om att bryta skolsegregationen. Den som vill låta sitt barn studera på SIS måste betala minst 152 000 kronor ur egen ficka. Därefter kostar varje nytt läsår minst 112 000 kronor per barn. Det motsvarar ungefär halva årslönen för en genomsnittlig arbetare i Stockholm, efter skatt.

Utöver elevavgiften tar SIS också emot skolpeng från kommunen. På sin hemsida listar skolan vad pengarna går till: ett välutrustat campus, ett brett aktivitets- och sportprogram, ett stort urval av skolresor, en Macbook eller Ipad och ”omfattande” studerandestöd.

– Våra elever har föräldrar som arbetar inom internationella företag, akademin eller på ambassader, sade skolans rektor Marisa Leon i ett pressmeddelande i samband med att avtalet med LO:s fastighetsbolag presenterades.

Enligt SIS själva har de i dag en lång väntelista med barn som hoppas få plats på skolan. Några av de faktorer som gör att en elev prioriteras i urvalet är att hen bor i Sverige en kortare tid, har en släkting som jobbar på SIS eller talar engelska med sina föräldrar. Ansökningsdatumet, det vill säga kötiden, är också ett ”avgörande kriterium” enligt SIS hemsida.

Informationen om SIS antagningsprocedur och elevkostnader finns öppet på SIS hemsida. Men när Flamman ringer Lars Sandberg, vd för LO-ägda Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm och därmed ansvarig för affären, säger han att det inte varit uppe till diskussion.
– Det är inga siffror jag känner igen, det täcks väl av skolpengen i så fall?
Nej, det framgår på skolans hemsida: ”The Government Subsidy does not cover the Annual Tuition Fee”.

– Ja, det är ingen uppgift jag känner igen. Vi har inte haft någon kritik kring det. De är ju en speciell skolform som har högre kostnader.

En vanlig arbetare har ju knappast råd med det.

– Syftet med den här skolan är ju att erbjuda en skolform till elever vars föräldrar jobbar internationellt. Det kan vara forskare, diplomater, företagsledare. För dem är det då inte så intressant att gå i en svensk skola.

Så du ser inte att det här skär sig med LO:s värderingar på något sätt?

– Det får du ta med LO. Jag är vd för fastighetsbolaget.

SIS skolmodell står i kontrast till Socialdemokraternas budskap i valrörelsen. Ett av partiets viktigaste vallöften är att slopa friskoleköerna och införa ett gemensamt antagningssystem. I januari, ett par månader innan det 25-åriga hyresavtalet med SIS presenterades, berättade statsminister Magdalena Andersson om Socialdemokraternas syn på skolsegregation i en intervju med Svenska Dagbladet.

– Marknadsskolan och de orättvisa urvalsreglerna i skolvalet förstärker segregationen ytterligare. Forskarvärlden är i princip enig om detta. De elever som har sämre förutsättningar samlas i en skola och de med bättre förutsättningar i en annan. I ett starkt samhälle ska skolsystemet minska skillnaderna i barns uppväxtvillkor, inte spä på dem ytterligare.

LO satsar i år rekordsumman 30 miljoner på valrörelsen, där de stödjer Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna i Stockholms stad krävde så sent som i våras att Norra Latin skulle hyras ut till en kommunal gymnasieskola. Enligt Karin Wanngård, socialdemokratiskt oppositionsråd, var det den moderata stadsledningen som satte stopp för det.

Men det har inte varit de enda intressenterna.

Sedan 2016 har Arbetarrörelsens bildningsförbund i Stockholm, ABF, smitt planer på att starta en egen gymnasieskola.

Enligt beslutsunderlag som Flamman tagit del av ska skolan kallas Forma, rikta sig till samhälls- och politikintresserade ungdomar och fungera som en motvikt mot marknadsskolan. ”Forma gymnasium är för dig som vill bli en världsförbättrare. För dig som drömmer om en framtid där du kan göra skillnad”, slår det planerade kampanjmaterialet fast.
Beslutsunderlaget föreslår också tre möjliga lokaler. Däribland Norra Latin.

”ABF Stockholm har uttryckt sitt intresse och fört samtal med fastighetsägaren”, skriver tjänstemännen i beslutsunderlaget och konstaterar sedan: ”Fastighetsägaren bedömer att detta inte är möjligt”.

Måndag den 20 juni fattade ABF Stockholms styrelse beslut om att – ännu en gång – skjuta upp projektet. Enligt Per Sundgren, en av de styrelseledamöter som förordat att skolan ska bli verklighet redan 2023, innebär beslutet att ABF:s myndighetstillstånd att driva skola riskerar att löpa ut.

– En sådan här återremiss kräver långa utredningar och ganska omfattande processer. Innan det är klart kan det ta betydande tid. Vi skjuter på projektet ganska kraftigt i tiden, och då riskerar projektet att gå i stöpet, säger han till Flamman.

Han betonar att det funnits flera förslag på lokal och att styrelsens beslut inte beror på att just Norra Latin var upptaget. Lars Sandberg på Fastighetsaktiebolaget Folkets Hus i Stockholm säger att avtalet med SIS ”varit klart ganska länge” och att han ”inte tror att ABF hade behov av en så stor fastighet”.

Men Per Sundgren ser likväl en symbolik i situationen. ABF grundades för drygt 100 år sedan av just LO, Socialdemokraterna och Kooperativa förbundet, med ambition att tillgängliggöra bildnings- och studiemöjligheter för en bredare befolkning.

– Norra Latin är ju en fantastiskt fin skolbyggnad som staden borde använda. Eller ABF eller någon annan rimlig intressent, säger han och fortsätter:

– Jag tar det personligt att min gamla skola ska bli en skola för de rika.

Flamman gör flera försök att nå beslutsfattare i LO, men får i stället svar via mejl från pressekreteraren Jens Lundberg. Han skriver:

– LO har inte tagit ställning mot icke-vinstdrivande friskolor, som SIS är. Vad Socialdemokraterna har för valbudskap har vi inte tagit ställning till vid uthyrningen. Jag tror inte heller de är emot den typen av driftsform. Skolans driftsform strider i vart fall inte mot LO:s ståndpunkter i driftsfrågorna.

Följdfrågor om hur det rimmar med LO:s jämlikhetstankar att hyra ut till en skola med hög läsårsavgift, om kontrasten mellan SIS antagningssystem och S motstånd mot ”orättvisa urvalsregler” och om symboliken i att Norra Latin hyrs ut till SIS i stället för ABF, avböjer han att svara på.

    Inrikes