Inrikes

LO kräver investeringar: ”Behövs uppgradering av landet”

Gabriella Lavecchia blev ordförande för Seko, och därmed ordinarie styrelsemedlem i LO, i juni. Foto: Anna Ledin Wiren.

Inför regeringens höstbudget kräver LO kraftigt ökade investeringar i grönt bostadsbyggande, väg- och järnvägsutbyggnad och arbetsmarknadspolitik. Men hur ordförande Susanna Gideonsson ser på partiernas låsta förhandlingsläge, och hur LO kommer agera inför nästa års val om de inte får igenom sina krav låter hon vara osagt.

Inrikes

Två ord återkom när LO presenterade sin kravlista inför höstens regeringsbudget: ökade investeringar.

– Det krävs ett slags uppgradering av landet, så att det fungerar och blir framgångsrikt i det nya läget, säger ordförande Susanna Gideonsson på en pressträff. 

De flesta önskemål genomsyras av klimatfrågan. Förbundet kräver stärkt stöd till cirkulär ekonomi, fördubblad överföringskapacitet i elnätet till slutet av 2040, höjd skrotningspremie för att stimulera köp av klimatvänligare bilar och utbyggt tågnät med bättre internationella anslutningar.

– LO-förbundens medlemmar, och många företag, är faktiskt villiga att bidra till minskade utsläpp. Men då måste samhället se till att det blir möjligt, säger Seko-ordföranden Gabriella Lavecchia.

Samtidigt efterfrågar hon fler motorvägar, bättre vägunderhåll och ökat ekonomiskt stöd till vägföreningar. Byggnadsarbetareförbundets ordförande Johan Lindholm lägger särskild tyngd vid kravet på byggstöd till klimatsmarta småhus. Han säger också att offentligt byggande av välfärdslokaler är ett sätt att ”kickstarta” ekonomin efter pandemin.

– Kommunerna har sålt ut välfärdslokaler till vrakpris och ofta tvingas de sedan hyra tillbaka dem. Det är en dyr affär, säger Lindholm.

LO har inte räknat på vad de samlade förslagen skulle kosta. Gideonsson vill inte heller kräva någon särskild storlek på höstbudgeten, men säger att regeringens aviserade reformutrymme på 74 miljarder kronor är ”bra, men frågan är om det är tillräckligt”. När hon pressas att välja en prioriterad fråga väljer hon full sysselsättning.

– Bara genom kompetensutveckling och yrkesutbildning kan vi bryta långtidsarbetslösheten.

Gideonsson vill inte heller gå in på vad LO kommer göra om kraven inte får genomslag, eller om det kan bli aktuellt att villkora stödet till S inför nästa års val.

– Socialdemokraterna är ett parti som vi själva har bildat. Hur samarbetet ser ut avgörs på LO-kongressen. Men man kan konstatera att vi får ta ansvar för att S blir det parti vi vill att det ska vara. Vi kommer göra allt vi kan för att påverka på partikongressen i november.

Ni efterfrågar stora och välplanerade investeringar, så hur ser ni på att budgeten kräver stöd från partier som inte tillåts förhandla sådana saker med varandra?

– Det parlamentariska läget fixade vi, svenska folket, i förra valet. Nu måste vi försöka få igenom en budget så att Sverige kan regeras. Vi är många som önskar att läget var annorlunda. Det får vi ändra till nästa val.

    Inrikes