Inrikes

LO öppnar för nya storförhandlingar med Svenskt näringsliv

LO-borgen i Stockholm. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT.

LO-ledningen är på väg att fatta beslut om eventuella nya förhandlingar med Svenskt näringsliv om frågor som togs upp i las-paketet. Samtidigt finns krafter som lobbar för att förbundet ska ansluta sig till hela avtalet.

Inrikes

När PTK, Svenskt näringsliv och de två största LO-förbunden under förra året kom överens om försämringar i anställningstryggheten i utbyte mot förbättrat omställningsstöd – den så kallade las-överenskommelsen – uppstod frågor om de äldre avtal som hela LO står bakom. Ett av dem gäller den äldre omställningsförsäkring som samtliga LO-­medlemmar i privat sektor kan ta del av, som erbjuder hjälp och guidning till ett nytt jobb för en person som sägs upp.

Eftersom las-överenskommelsen innehåller nya regler för sådan omställningshjälp är det angeläget för LO att det gamla gemensamma avtalet inte skiljer sig från las-­överenskommelsen, eftersom det skulle leda till att de som omfattas av det gamla avtalet har andra villkor än medlemmar i Kommunal och IF Metall.

Därför kallar LO:s styrelse nu till extra möte med det så kallade representantskapet – förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna. Där ska det tas ställning till om LO ska inleda nya förhandlingar med Svenskt näringsliv för att harmoniera de olika avtalen.

– Det är oerhört viktigt att medlemmarna i alla LO-förbund får tillgång till en godtagbar omställning genom en kollektiv­avtalad omställningsförsäkring. Det nuvarande avtalet är inte längre optimalt när de nya reglerna börjar gälla, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

Beslutet sammanfaller med att presentationen av de regeringsutredningar som ska omvandla las-överenskommelsen till nya lagar skjuts upp till månadsskiftet maj/juni. Samtidigt önskar både Svenskt näringsliv och PTK att LO ska ansluta till hela las-överenskommelsen, och internt i förbundet lyfts argument om att LO då skulle behålla mer inflytande över ”spelreglerna på arbetsmarknaden”.

  • fack
  • fackförbund
  • lagen om anställningsskydd
  • LAS
  • lo
  • PTK

Inrikes