Inrikes

S-kvinnor om anklagelserna mot Eneroth: ”Man ser mellan fingrarna”

Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Sören Andersson/TT.

Ett tiotal socialdemokrater i Växjö skriver i ett brev att de saknar förtroende för infrastrukturminister Tomas Eneroth, som valts om till sin post samtidigt som han utreds för sexuellt ofredande. 
Inrikes

Samtidigt som Magdalena Andersson presenterade sin nya regering stod det klart att infrastrukturminister Tomas Eneroth utreds av åklagare för sexuellt ofredande. Trots det valdes Eneroth om till sin post. Nu säger ett tiotal kvinnor i den lokala S-föreningen i Växjö att de saknar förtroende för sin nya minister, och att frustrationen bubblar bland kvinnor inom partiet. Det rapporterar Smålandsposten, som tagit emot brevet.

– Det är kvinnor generellt inom partiet som har varit förbannade i flera veckor och som undrar vad som pågår. Det har varit så tyst utåt i partitoppen men även i arbetarkommunen här nere, säger en av kvinnorna bakom brevet.

Hon säger vidare att det är ”märkligt” att Eneroth får nytt förtroende trots att han genomgår en utredning, och jämför med den tidigare gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic som fick lämna sin post efter att ha åkt fast för rattfylleri med 0,2 promille i blodet.

– Nu ser vi att man ser mellan fingrarna när det gäller Tomas Eneroth, säger kvinnan till Smålandsposten.

Brevet, som enligt Smålandsposten har skrivits under av ett tiotal kvinnor i Socialdemokraterna, avslutas med hårda ord om att partiets interna visselblåsarfunktioner inte räcker till: ”Till alla mäktiga män som skrämt, tystat och förgripit sig på våra politiska medsystrar: vi är färdiga med att se oss över axeln. Nu är det er tur.”

Tomas Eneroth säger till Smålandsposten att han välkomnar utredningen. Han har tidigare gett en skriftlig kommentar till SVT Nyheter om saken: ”På väg bort till min flickvän som satt någon meter därifrån hälsade jag på en kvinna med att, som jag menade och uppfattade det, lägga handen på ryggen på henne. Det hela gick på några sekunder och jag tänkte inte vidare på det. När jag dagen därpå fick höra att jag rört henne på ett sätt som uppfattades som opassande träffades vi och pratade om vad som hänt. Jag bad om ursäkt, förklarade att det inte var min avsikt. Jag beklagar verkligen om jag utsatt en person för obehag.”

Partisekreterare Tobias Baudin säger till SVT Nyheter: ”I nuläget vidtas inga ytterligare åtgärder än det som redan gjorts, men politik handlar om förtroende och hur det här påverkar är en fråga för de som gett förtroendet, bland annat den lokala organisationen”.

Brevet från de lokala S-medlemmarna kommer samtidigt som riksdagslistan i Kronoberg, som Eneroth tidigare toppat, ska fastställas. När Flamman når Martin Edberg, ordförande i S i Växjö, hänvisar han till sin tidigare kommentar i Smålandsposten:

– Att händelsen kring Eneroth har skapat oro och frustration lokalt på gräsrotsnivå är jag väl medveten om. Att det finns sprickor i förtroendet är tydligt. Det måste jag som ordförande i Växjö tillsammans med styrelsen ta på allvar och hantera. Som jag sagt tidigare tar jag kvinnans uppgifter på allvar och att jag är besviken över det som hänt.

Edberg säger också att han inte vet vilka som skickat brevet och att de har rätt att vara anonyma även inför honom. Kronobergsdistriktets ordförande, Robert Olesen, har tidigare sagt till Smålandsposten att han är ”besviken och förbannad” på Eneroth, men att förtroendet för honom som minister ligger fast. Distriktets egen utredning av händelsen ska vara avklarad.

Magdalena Andersson sade på den pressträff där regeringen presenterades att det ”inte finns någon tvekan om vad som hänt i det här fallet”. Det uttalandet har nu anmälts till riksdagens konstitutionsutskott av sverigedemokraten Henrik Vinge, med motiveringen att Andersson kan ha föregripit åklagarens undersökning.

Flamman söker Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.

  • sexuellt ofredande
  • Thomas Eneroth

Inrikes