Utrikes

Lula dömd igen i kritiserad rättsprocess

Lula talar inför 70 000 människor i Porto Alegre före domstolens kungörelse. Foto: Leandro Molina.

I onsdags beslutade en domstol i Brasilien att upprätthålla fängelsedomen mot den förre vänsterpresidenten Lula da Silva. Bakom domen ligger en frimodig men impopulär höger som tycks ha hemfallit till rättsligt krig eftersom de inte kan vinna makten i val.

Utrikes

Ett våldsamt åskväder bröt ut över Porto Alegre och följdes av ett skyfall som gjorde gatorna till floder, samtidigt som den nya domen mot den tidigare presidenten Lula utfärdades i onsdags. Domen från första instansen höjdes från nio och ett halvt år till tolv års fängelse, för korruption och pengatvätt. Domarna menar att Lula har ansvar för den korruption som inträffade under hans presidentperiod på det stora oljeföretaget Petrobras, trots att detta inte ingår i det aktuella rättsfallet. Detta stärker intrycket att det är en politisk rättegång. Möjligheten för Lula att ställa upp i presidentvalet i oktober är nu liten, även om det fortfarande finns möjlighet att övertyga valdomstolen. I ett tal inför sina anhängare efter domen sade Lula att han inte hade några illusioner om domarna.
– Det finns en pakt mellan domstolen och media. De vill förhindra att de breda massorna ska kunna stiga socialt.

Radikal Lula

Dagen innan domen framträdde Lula på ett massmöte i centrala Porto Alegre inför 70 000 anhängare. Före honom framträdde ett 20-tal politiker, senatorer och parlamentsledamöter. De hävdade enstämmigt att Lula var oskyldig och att domen bara var en fortsättning på kuppen som inleddes när Dilma Rousseff avsattes från presidentposten för snart två år sedan. Lula möttes av ett enormt jubel och folkmassan sjöng ”Lula, Lula , Lula”. Han inledde med att säga att han inte skulle tala om sin oskuld.
– Jag har advokater som tydligt visat det. Ni känner ju mig också sedan 40 år och vet att jag är hederlig. Nej, jag vill tala om det Brasilien som vi vill ha. När alla har mat på bordet och har rätt till arbete.

Jag vill tala om det Brasilien som vi vill ha. När alla har mat på bordet och har rätt till arbete

Han fortsatte sedan med att berätta om alla framstegen som skedde under hans presidentperiod, om de 40 miljonerna som lämnat fattigdomen. Han attackerade samtidigt de som nu tagit makten.
– Vi har en pervers elit i det här landet och en press som ljuger.
Innan han vann presidentvalet 2002 skrev Lula ett brev till brasilianska folket där han ville framställa sig som en person som inte hotade lugnet i landet. Framförallt handlade det brevet om att lugna den internationella finansmarknaden. Nu framträder han som mer radikal och hävdar att det krävs kraftiga omfördelningar av rikedomen inom Brasilien.

Kuppregeringens högeroffensiv

Bakgrunden till det som sker i Brasilien just nu är det som vänstern kallar kuppen 2016. Dilma Rousseff avsattes efter en parodisk process i kongressen eftersom man manipulerat en redovisning av det ekonomiska läget i budgeten. I efterhand har hon friats från alla anklagelser och två dagar efter riksrättsprocessen beslutade kongressen att sådana redovisningar av budgeten inte skulle vara olagliga.
Regeringen som tog över under ledning av Michel Temer genomförde snabbt en serie av åtgärder som får hela processen att verkligen likna en kupp. Alla federala utgifter frystes i 20 år. Ett antal ministerier med social inriktning stängdes. Snabbt genomfördes en flexibilisering av arbetslagstiftningen så att en anställd kunde avskedas för att sedan erbjudas att göra samma arbete som egenföretagare. Förra året luckrades hela arbetslagstiftningen ytterligare upp på ett hundratal punkter till företagarnas fördel. Nu ligger även ett förslag på kraftiga försämringar av pensionssystemet på bordet.

Kuppen innebar också en kraftig förskjutning av maktbalansen i landet. På gränsen till Amazonas avancerade storgodsägarna, hotade urskogen och genomförde massakrer på småbrukare som försvarade sin jord. De kände att de hade regeringen och kongressen på sin sida. På samma sätt hotades ursprungsbefolkningen och ett ambitiöst arbete för att bekämpa slavliknande arbetsförhållanden kringskars. På många fronter går de reaktionära krafterna framåt, just nu föreslås ett totalt förbud mot abort, även efter våldtäkt. Stödet till familjejordbruken drabbas av kraftiga nedskärningar liksom anslagen till universitet och forskning.

Bristande bevis

Kuppregeringen som har stöd av högern i kongressen är omåttligt impopulär. Nästan hela regeringen har korruptionsanklagelser mot sig.
– De har inte pengar till skola och utbildning men har råd att betala väldiga mängder av pengar i kongressen för att muta sig fria, säger metallarbetaren Silvio Josemar da Silva som är en av alla demonstranterna i Porto Alegre.

De stora partierna som är motståndare till Lulas PT har mycket svårt att hitta en kandidat som kan få ett stöd i opinionsundersökningarna. Lula leder stort, och skulle få uppemot hälften av rösterna om det var val i dag. Den som kommer klar tvåa är högerpopulisten Jair Bolsonaro. Han väckte uppmärksamhet genom att förklara sitt stöd till att avsättningen av Dilma med att han vill hedra de militärer som torterade henne under militärdiktaturen.

Det är bakgrunden till processen mot Lula,enligt advokaten Leonardo Kauer som är en av 80 advokater som frivilligt ställer upp under demonstrationen för att bevaka att inga felaktigheter begås mot demonstranter.
– Hela denna process är absurd, säger han. Det finns inga konkreta bevis för att Lula på något sätt skulle ägt den lägenhet han anklagas för att ha fått i muta. Det enda som finns är ett vittnesmål från Leo Pinheiro på byggföretaget OAS om att han skulle ha hört att lägenheten hade något att göra med Lula och Petrobras. Leo Pinheiro hade dömts till ett mångårigt fängelsestraff för korruption. Efter tre år i fängelse ändrade han sin version och sade att Lula kunde kopplas till lägenheten. Han fick då sitt straff kraftigt nedskuret.

”Rättskrigföring”

Denna typ av straffreduceringar mot vittnesmål är något som använts mycket i Brasilien på senare tid. 600 brasilianska jurister har skrivit ett öppet brev där de påpekar en rad felaktigheter, där fallet Lula är det tydligaste. De beskriver hur domare uttalat sig offentligt, läckt information och aktivt påverkat den politiska processen.
De lyfter fram ett begrepp som de kallar lawfare (ungefär ”rättskrigföring”). Nättidskriften Brasilwire talar om flera fall där latinamerikanska center-vänster politiker anklagats för korruption och avsatts. Brasilwire hänvisar till ett läckt dokument där den amerikanske åklagaren Kenneth Blanco i ett anförande vid tankesmedjan Atlantic Council i juli 2017 lovordar det som åstadkommits genom täta kontakter mellan det amerikanska justitiedepartementet och brasilianska åklagare, speciellt i fallet Lula. Även här omnämns begreppet lawfare.

Den dominikanske politikern och författaren Manolo Pichardo berättar för den ansedda tidskriften Carta Capital om ett möte 2012 i Atlanta USA för högerpolitiker från Latinamerika. Där framfördes planer på att demoralisera vänsterpolitiker genom korruptionsanklagelser eftersom man inte kunde besegra dem i öppna val.
Juristen och advokaten Fábio Konde är professor emeritus i juridik. På telefon framför han samma tankar till Flamman:
– Processen mot Lula har inte någon grund.
Enligt honom är det i stället stora amerikanska intressen som ligger bakom. En viktig aspekt är Pré-Sal de enorma oljefyndigheter som hittats utanför Brasiliens kust. En av de åtgärder den nya regeringen genomförde var att öppna för internationella företag att investera i fältet. Lula är uttalad motståndare mot att Brasiliens naturtillgångar överlåts till internationella finansintressen.
– Jag vill använda naturtillgångarna för att förbättra livet för det vanliga brasilianska folket, sade han på mötet i Porto Alegre.

  • Brasilien
  • Lula da Silva

Utrikes