Opinion

Lundgren reser den mur hon velat riva

Ann-Charlotte Altstadt svarar Eva Lundgren direkt.

Opinion

Det är väl belagt, se mitt föregående svar, att Eva Lundgren hävdat att det finns omfattande nätverk i Sverige och Norge som begår organiserade rituella sexuella övergrepp där bland annat offrandet av utskurna foster ingår. I tv-dokumentären Könskriget säger exempelvis Lundgren att hon inte vet hur många hundratals offer hon samtalat med. Jag vet också att det i Evin Rubars bortklippta material framgår att Lundgren vid detta intervjutillfälle pratar om just de ritualer där bland annat fosteroffer ingår och att hon bara i något enstaka fall tvivlat på de många uppgiftslämnare. När Lundgren hotade med att stämma Flamman för att jag skrev att hon hävdat att hon intervjuat hundratals barn som blivit utsatta för/bevittnat de fasansfulla riterna bad jag henne, i mitt inlägg, att delge oss de korrekta siffrorna om det var så att mina uppgifter var felaktiga.

I sin antologi La de små barn komme til meg (1994) skriver Lundgren att en hög mur är rest mot de rituella övergreppen, det vill säga att de utsatta barnen har gjorts icke-trovärdiga. Men ”(t)iden er nå kommit for nedkjemping av den rituelle muren” precis som skett i fallen med ”vanlig incest”, våldtäkt i parförhållanden och kvinnomisshandel”. Hon skriver också att det är på tiden att rituella övergrepp inarbetas i samlingsbegreppet sexualiserat våld.

Debatten mellan Lundgren och mig kunde ha blivit ett utmärkt tillfälle för Lundgren att riva den muren genom att berätta för oss om antalet barn/offer hon intervjuat/samtalat med för att ge oss en förståelse kring omfattningen av den organiserade satanismen med de högt uppsatta medlemmarna som mitt bland oss sysslar med rituella mord, tortyr och våldtäkter på barn, ungdomar och vuxna. Paradoxalt nog har Lundgen med sina mångordiga men dimhöljda inlägg agerat tvärtemot sin intention på 90-talet. Hon har själv ”reist en hoy offentlig mur mot rituelle overgrepp”.

Jag står fast vid att feminismen tjänar på att vissa feminister gör upp med gamla trosföreställningar hellre än att vi, som Maria Sveland postulerar i Hatet, måste försvara Eva Lundgren för att få kalla oss feminister.

  • sveland hatet

Opinion