Opinion

Lyssna på de äldre – vårt sista kort är inte lagt!

Tantpatrullen på en demonstration utanför riksdagen 2017. Organisationen borde vara en inspirationskälla för Vänsterpartiet, menar skribenterna. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Vänster­partiets parti­styrelse miss­tar sig om de tror att pensionärerna inte vågar byta parti.

Opinion

Vid Vänsterpartiets på grund av coronapandemin rumphuggna kongress vid månadsskiftet oktober-november är det endast partistyrelsens förslag till strategidokument som ska behandlas utöver val och några stadgefrågor.

Vi anser att partistyrelsens förslag till strategidokument saknar ett avsnitt om de äldres situation i Sverige i dag och stödjer de två motioner från Uppsala respektive Liljeholmen-Hägersten som föreslår att partiet ska utarbeta en strategi för och med äldre respektive att gruppen 65+ ska utgöra en prioriterad grupp för partiet.

De äldre (över 65 år) utgör i dag cirka 20 procent av befolkningen. Under de närmaste tio åren kommer särskilt gruppen över 80 år att öka kraftigt. SCB prognosticerar att 2028 kommer antalet personer över 80 år ha vuxit med 50 procent jämfört med i dag. Det handlar alltså om en stor grupp där stora samhälleliga insatser behövs. Framförallt inom omsorg och sjukvård, men även vad gäller till exempel boende och kollektivtrafik. Till det ska läggas behovet av ett nytt rättvisare pensionssystem. Detta är i hög grad en jämställdhetsfråga. Kvinnorna dominerar bland dagens fattigpensionärer. Kvinnor som varit både lågavlönade och offentliganställda, kvinnor som tvingats arbeta deltid eller varit hemarbetande därför att det för deras generation inte var någon självklarhet att få barnomsorg. Kvinnor som därefter varit tvungna att ta hand om både åldrande föräldrar och sina män därför att äldreomsorgen inte räcker till.

Detta är i hög grad en jämställdhetsfråga. Kvinnorna dominerar bland dagens fattig­pensionärer.

De motioner som partistyrelsen yrkar avslag på skrevs före coronapandemin. Vi menar att pandemin gör motionerna ännu mer aktuella. Det är märkligt att partistyrelsen i sitt svar, som skrevs mitt under pandemin, varken kommenterar detta eller drar de logiska slutsatserna.

Vi anser också att det är feltänkt av partistyrelsen att tro att dagens pensionärer inte kan byta parti. De som går i pension i dag är 40-talisterna. Det var de som stod på barrikaderna 1968. Det var de som slogs för rätten till barnomsorg för alla barn, för kvinnors rätt till arbete, för jämställdhet och för fri abort. De är inga dörrmattor.

Vänsterpartiet är det enda parti som ställde sig utanför pensions­överens­kommelsen och därmed har rena händer när det gäller pensionsfrågan, men bara än så länge. Tantpatrullen, som består av såväl aktiva vänsterpartister som före detta vänster­partister och andra, är ett föredöme och borde vara en inspirationskälla för hur Vänsterpartiet kan arbeta med dessa frågor.

Partistyrelsens strategidokument innehåller också ett avsnitt om vikten att bygga en förtroendekultur inom partiet. Vi delar den ambitionen och anser att i en förtroendekultur ingår också att utnyttja den mångåriga erfarenhet som finns bland de 17 procent av partiets medlemmar som är äldre än 65 år. Vi har inte råd att, skall inte, bör inte, får inte nonchalera den stora väljargrupp som i dag är pensionärer!

Vi tänker inte retirera
Vi tänker inte stryka flagg
Vi tänker inte resignera
Vårt sista kort är inte lagt

  • tantpatrullen
  • vänsterpartiet

Opinion