Ledare

M + SD börjar med nationalromantik – slutar i kulturkrig

Det är inte bara SD som har svårt för den samiska historien. FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat Sverige. Det har även FN:s råd för mänskliga rättigheter, Europarådets kommission mot rasism och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Foto: Jon Eeg/TT

Ett samarbete mellan M och SD om kulturpolitiken slutar bara i ett utsuddande av alla kulturyttringar som ses som ett hot mot nationen. Det innebär allt ifrån de samiska traditionerna till svensk hiphop.

Ledare

Kulturella föremål brändes, språk förbjöds och all kultur som ansågs skadlig för landet skulle utrotas. Du kanske tänker på Hitlers nazistiska Tyskland som närmsta exempel, men du tänker fel. Precis så har Sverige behandlat urfolken samerna. I dag är samernas nationaldag. Samtidigt har moderaterna sträckt ut en hand till Sverigedemokraterna och har sagt ja till att samarbeta kring kulturpolitiken. En politik som är skenbart harmlös i jämförelse med ekonomi, utbildning, arbetsmarknad och migration. Det är den inte, det vet vi av vår egen historia. Just samernas historia i Sverige har kantats av förföljelse, diskriminering och skallmätning.

Utplåningen av en kultur görs effektivt genom att hindra alla dess yttringar – i språket, i konsten och i samhället. Ett inskränkande i rätten att utöva annat än en ”oskadlig svensk kultur”. Ju större SD blir, desto mer slår de i sin politik mynt av den diskriminering som fortfarande drabbar samer i Sverige.

Det sprids myter om lagar kring renskötsel och mark när 95 procent av samerna inte har dessa rättigheter som utmålas som ”särskilda privilegier”. SD har inget att vinna på att prata invandringspolitik i orter med knappt någon invandrare. I stället går de på samerna och deras rennäring. Men samerna är i lagstiftningen jämställda med övriga svenska medborgare. 95 procent av alla samer har inte de rättigheter som enligt många uppfattas som ”privilegier” över icke-samer.

Däremot vittnar många av samerna om trakasserier, rasism och hat. Senast förra veckan rapporterade Norrländska socialdemokraten, NSD, om hur en dräktig ren jagats med skoter. När renen utmattat fallit ihop i snön körde skoterföraren på den så att den dog. Polisen hittade den med ett bakben mindre. Går samehatet ut över renarna? Med stor sannolikhet, då det just är renarna som varit måltavlan för att trakassera samer.. SD vill att samernas sista rättigheter ska tas bort med tvång. Vi har tidigare sett hur det hängts upp samedockor i snaror, hur skyltar på samiska vandaliseras och hur den psykiska ohälsan ökar bland unga samer.

Det är inte bara SD som har svårt för den samiska historien. FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat Sverige. Det har även FN:s råd för mänskliga rättigheter, Europarådets kommission mot rasism och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Samtliga partier utom Vänsterpartiet har även röstat ner förslaget om en officiell vitbok över svenska statens övergrepp på samer.

Just samerna pratar vi inte mycket om. Det visar hur lätt vi kan glömma egna övertramp och maktmissbruk gentemot minoriteter och urfolk. Det börjar och slutar i kulturpolitiken och i bevarandet av det ”svenska”. All kultur ska främja deras nationalsocialistiska idéer. Och moderaterna vill samarbeta med dem i de här frågorna. I Dagens Arena gick Sonja Schwarzenberger nyligen igenom SD:s skuggbudget. ”En genomläsning av skuggbudgeten visar att ordet »kultur« nämns 157 gånger, att jämföra med Moderaternas där det förekommer på nio ställen”.

Samarbetar de här är det tydligt vilkas politik som kommer få genomslag. Och det är en politik som börjar med en romantisering av nationen och slutar i ett utsuddande av alla kulturyttringar som ses som ett hot mot den, vilket inbegriper allt ifrån de samiska traditionerna till svensk hiphop. Det ska Moderaterna ha klart för sig när de väljer att sätta sig i samma vikingabåt som SD vill ro, det ska vi fortsätta påminna dem om.

  • Samerna
  • Sapmi
  • urfolk

Ledare