Opinion

Människor dör av flyktingpolitiken

Fadis familj flydde krigets Syrien för att få en chans att överleva. Men flykten blev deras död.

Opinion

Båten börjar ta in vatten. Fadi hamnar snabbt i havet. Det är mörkt. Det är kallt. Har hon klarat sig? tänker han. Har barnen klarat sig? Han hasar sig fram i vattnet. Systerbarnen syns inte till. Hittar systern och hennes man. Systern orkar kämpa emot kölden i en halvtimme. Sen släpper hon taget. Kölden vinner. Hon dör i vågorna. Svågern, som sett både sin fru och sina två barn dö, simmar iväg. Han tar av sig flytvästen och drunknar. När Fadi insett att han förlorat hela sin närmaste familj bestämmer även han sig för att ta sitt liv. Han försöker ta av sig västen. Men fingrarna är så frusna att han inte lyckas. Istället blir han överlevare från Syrien utanför den grekiska ön Lesbos.

Fadi finns på riktigt. Hans berättelse delas av många. EU:s flyktingpolitik har förvandlat Medelhavet till en kyrkogård. År 2013 miste minst 707 flyktingar livet i Medelhavet. Siffran för antalet döda flyktingar på resa mot ett bättre liv i hela världen förra året är minst 2 360. Pappor som aldrig fick se sina barn få barn. Döttrar som inte fick plugga på universitetet. Söner som aldrig träffade sitt livs kärlek. Kropparna på havets botten är ytterst ett resultat av bristen på lagliga vägar in i Europa och oviljan att ta emot fler flyktingar. Detta är frågor som hanteras på internationell och nationell nivå. Men även lokalpolitik spelar roll.  

Forskare på Mittuniversitet har studerat vad som påverkar hur många flyktingar olika kommuner i Sverige tar emot. Enligt dem tar inte S-styrda kommuner in så mycket fler flyktingar än M-styrda kommuner. Det som däremot är avgörande är om Sverigedemokraterna har något inflytande. I de kommuner där SD har en vågmästarroll tar kommunerna nämligen in färre flyktingar än andra. Föga överraskande, men ändå viktiga fakta. Att SD vill minska flyktingmottagandet är allmänt känt. Däremot är det inte känt vilka asylskäl de vill ta bort för att uppnå målet. Flykt undan förföljelse på grund av sexuell läggning? Flykt undan risk för tortyr? Eller som i Fadis fall, flykt undan allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt?
På nationell nivå har alliansen lyckats med det som deras kollegor misslyckats med lokalt, nämligen att hålla SD borta från makten. Förklaringen måste vara att Sverigedemokraterna i riksmedia, trots allt, ännu inte är ett parti som alla andra. Vart än Jimmie Åkesson går möts han av protester. Människor som vänder honom ryggen, brandmän som vägrar träffa honom och läkare som inte släpper in honom. Om Reinfeldt börjar samarbeta med SD skulle han själv bli föremål för dessa protester.

Fadis familj flydde krigets Syrien för att få en chans att överleva. Men flykten blev deras död. Fadis kusiner bor i Sverige och sist jag läste om honom kämpade han för att få komma hit. Vissa hävdar att när vi protesterar mot Sverigedemokraterna ger vi dem martyrpoäng och en skjuts framåt. Det kanske är sant, om man tänker på kort sikt. Men vi protesterar ändå. För vårt mål är att se till att inget regeringsparti i Sverige någonsin – oavsett färg – ska våga öppna dörren till Sverigedemokraterna. Vi tänker aldrig normalisera ett parti som hellre ser andra människor dö i en båt på Medelhavet än att välkomna dem hit.

    Opinion