Ledare

Marknaden har lämnat många utan hem

Låt staten bygga, så att det byggs för dem som inte har råd att köpa bostadsrätt. Foto: Anders Wiklund/TT

Det är klart staten skall gå in i bostadsbyggandet – marknaden misslyckas ju hela tiden.

Ledare

Är det något man ska göra för att få uppmärksamhet i sociala medier så är det att fråga om någon behöver hyra en lägenhet. Kommentarerna kommer snabbt in och intresset är stort. Det har varit så i många år, och det gäller inte bara i Stockholm. Desperationen efter en bostad sträcker sig långt utanför huvudstadens hysteriska bostadsbubbla. Vänsterpartiet föreslog därför i veckan att regeringen bör starta ett statligt byggbolag, som ett svar på bostadskrisen.

Jag skulle kunna skriva bostadsbristen i stället, men det är inte bostadsbrist för alla. I snabb takt byggs svindyra bostadsrätter i centrala delar av städerna, men billiga hyresrätter lyser allt för ofta med sin frånvaro. Det är bara bostadsbrist för dem som inte har råd, och de är många.

Stockholm och Göteborg är två kommuner som skärpt sig och bygger i ganska snabb takt. Men vi måste också fråga oss vad det är som byggs. Är det verkligen bostäder alla kan efterfråga? Många kommuner struntar i sitt ansvar att leverera bostäder, och skjuter över det på grannkommunen. Av den anledningen har många röster höjts, flera gånger min egen, för att staten ska ta mer ansvar i bostadsbyggandet. Inte bara genom att belöna de kommuner som bygger, men också straffa de som struntar i det.

I en statlig utredning som kom 2015 visade det sig att bristande konkurrens i byggsektorn är ett av problemen bakom bostadskrisen. Det har gått att bygga svindyrt och det är fyra stora bolag som dominerar. Regeringen har därför gått in och infört ett investeringsstöd till hyresrätter med rimliga hyror, men det räcker inte.

I dag har vi skatteregler som gör att hyresrätten missgynnas, och det blir billigare i längden att leva i en bostadsrätt. Det här håller både Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna med om. En verklighet som både regelförändringar och ett statligt byggbolag kan förändra.

Liberaler brukar rasa över statlig inblandning, men det gnället är inte verklighetsförankrat utan mest ideologiskt. Marknaden levererar en viss typ av bostäder, de som går att göra vinst på. Men eftersom bostaden är en rättighet, snarare än en vara på en öppen marknad, så är det helt självklart att staten måste in.

Jag skulle kunna skriva bostadsbristen i stället, men det är inte bostadsbrist för alla.

Är ett statligt byggbolag lösningen? Ja, varför inte. Då kan trötta kommuner få en liten skjuts och bostäder kan byggas för alla. I stället för att vara beroende av fyra stora, hungriga byggbolag, får vi en stat som ser till att alla har möjligheten till ett hem. Det borde inte så kontroversiellt, inte ens för liberaler.

  • #bopol
  • bostäder
  • bostadsbrist
  • bostadskris
  • bostadsmarknaden
  • bostadspolitik
  • byggbolag
  • Liberalerna
  • vänsterpartiet

Ledare