Inrikes

Massuppsägningar bland deltidsbrandmännen

I Stora Skedvi har över hälften av deltidsbrandmännen lämnat in sin uppsägning. Foto: Kjell Söderberg.

– Jag trivs bra som deltidsbrandman, men det nya avtalet innebär en försämring för mig och det kan jag inte acceptera, säger Göran Jonsson, deltidsbrandman och tidigare kårchef i Stora Skedvi. Han är inte ensam.  Mer än halva arbetsstyrkan på stationen har sagt upp sig.

Inrikes

Det är inte bara i Stora Skedvi som deltidsbrandmännen har fått nog. I Grängesberg och Kopparberg har nästan alla lämnat deltidsbrandkåren. Skidorten Sälen/Malung och Säter har förlorat 50 procent av sina brandmän. 40-tal deltidare, i stort sett hela styrkan, i Arboga och Kungsör har valt att sluta. Samma situation är det i Sala och Heby där två tredjedelar av brandstyrkan har klivit av. Massuppsägningar grundar sig på ett kompakt missnöje med det nya avtalet.
Det kallas RIB 17 och gäller från 1 maj i år och två år framåt. RIB står för räddningstjänst i beredskap, som deltidsbrandmännen officiellt kallas. Det nya avtalet är en helt ny konstruktion, där vissa ersättningar har försvunnit och andra ersättningar har höjts. Arbetsgivarparten, Sveriges kommuner och Landsting SKL, och arbetsgivarförbundet Pacta, menar att det nya avtalet innebär löneökningar.’

bla

”Jag har förståelse för att deltidsbrandmännen
är missnöjda med avtalet”, säger Reijo Tarkka (V)
ersättare i Mälardalens Brand och Räddningsförbund.

Många brandmän ifrågasätter om det verkligen blir förbättringar. Det nya avtalet innebär att OB- och semesterersättningar förändras, bilersättningen försvinner. Redan ifjol skedde en försämring, då det numera bara utgår minutersättning för jourverksamheten till skillnad från tidigare för varje påbörjat timme. Trots att grund
ersättningen har justerats, drabbas många av försämrade villkor. Deltidsbrandmännen i Dalarna och Västmanland hade i stället hoppats på förståelse och ett nytt lokalt avtal. På en del platser, som exempelvis i Lilla Edet, har parterna lyckats teckna lokala avtal. Där har alla 16 uppsägningar tagits tillbaka.
Reijo Tarkka (V), som är ersättare i direktionen för Mälardalens Brand och Räddningsförbund, är inne på samma linje. Han har arbetat som deltidsbrandman i Hallstahammar i 31 år och har förståelse för deltidsbrandmännens reaktioner.
– Under många år har deltidsbrandmännen halkat efter i löneutvecklingen. Förhoppningar var därför stora om en bra uppgörelse. I stället upplevs det nya avtalet som ett steg tillbaka. Därför måste vi sätta oss ner lokalt för att komma överens så att vi får behålla vår räddningspersonal.

rod

Göran Jon­sson, deltidsbrandman sedan 24 år,
är missnöjd med det nya avtalet och har sagt upp sig.

Nyligen höll Räddningstjänsten Dala Mitts förbundschef Leif Andersson en presskonferens i Falun. Han deklarerade att det inte är tillåtet att teckna lokala avtal och att massuppsägningarna är en olovlig stridsåtgärd. Leif Andersson vidhåller SKL:s påstående att det nya avtalet innebär en löneökning. Det har ytterligare fördjupat klyftan. Förbundschefens påstående, att det skulle vara olagligt att säga upp sig, har mötts av starka reaktioner. Göran Jonsson, med 24 års erfarenhet som deltidsbrandman, är en av många som har reagerat på avtalets utformning.
– Jag har valt att säga upp mig, då jag är bonde och arbetar både kvällar, helger och långa dagar på sommaren. Vårt extra semestertillägg vi hade tidigare på sommaren har också försvunnit.  Andra yrkesgrupper har OB-tillägg vid tjänstgöring på obekväm arbetstid. Det är rimligt att deltidsbrandmännen också får den ersättningen, menar Göran Jonsson.
Inrikesminister Anders Ygeman (S) har tillsatt en utredning, som ska se över vad som kan göras för att förbättra kommunernas möjligheter att bedriva räddningstjänst. Kommer inga skarpa förslag från den utredningen medför det med stor sannolikhet nya uppsägningar.

  • brandman
  • deltidsbrandman
  • räddningstjänsten
  • stora skedvi

Inrikes